Ba công khai
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Công khai thông tin theo Thông tư 36/2017 và theo Đại học Thái Nguyên Năm học 2019-2020 (Biểu mẫu 17 đến Biểu mẫu 20)

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

                       Công khai cam kết chất lượng giáo dục trình độ Đại học

                       Công khai cam kết chât lượng đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

Biểu mẫu 18-A: Công khai thông tin quy mô đào tạo

Biểu mẫu 18-B: Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm

Biễu mẫu 18-C: Công khai các môn học của từng khóa học , chuyên ngành

Biểu mẫu 18-D: Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở biên soạn

Biểu mẫu 18-G: Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

Biểu mẫu 18-E: Công khai thông tin về khóa luận, luận văn, luận văn, luận án tốt nghiêp

Biểu mẫu 18-H: Công khai thông tin Hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở tổ chức

Biểu mẫu 18-I: Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khao học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

Biểu mẫu 18-K: Công khai thông tin kiểm định chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 19-A: Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

Biểu mẫu 19-B: Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành

Biểu mẫu 19-C: Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện 

Biểu mẫu 19-D: Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học

Biểu mẫu 20-A: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

Biểu mẫu 20-B: Công khai thông tin danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

Biểu mẫu 20-C: Công khai thông tin về tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính cơ sở giáo dục năm học

Biểu mẫu 01-ĐHTN: Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo

Biểu mẫu 02-ĐHTN: Công khai sơ lược lý lịch giảng viên phân theo khối ngành

Biểu mẫu 03-ĐHTN: Công khai số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý

Biểu mẫu 18C: Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Biểu mẫu 18D: Công khai danh sách, tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 9787
Hôm nay 9907
Hôm qua 13325
Tuần này 23232
Tuần trước 93422
Tháng này 2696368
Tháng trước 3167202
Tất cả 35523016

Lượt truy cập: 35523016

Đang online: 9787

Ngày hôm qua: 13325

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ