Trang chủ Đào tạo Văn bản pháp quy
08/10/2014 15:48 - Xem: 3508

Các văn bản Đào tạo

 

TT

Tên văn bản

Nội dung

1

Quy định Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

QĐ số 756/QĐ-ĐT ngày 21/8/2013

Tải về

2

Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

QĐ số 951/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22/9/2014

Tải về

3

Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên:

QĐ số 952/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22/9/2014

Tải về

4

QĐ số 1113/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 17/10/2014 về việc ban hành qui trình quản lý điểm của trường ĐHNL

Tải về

5

QĐ số 1326/QĐ-ĐT ngày 12/10/2016 về việc quy định công tác mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học tại trường ĐHNL

Tải về

6

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

QĐ số 397/QĐ-ĐT ngày 05/4/2016

Tải về

7

Quy định quản lý, tổ chức thực hành, thực tập nghề nghiệp, rèn nghề trong đào tạo tín chỉ

QĐ số  676 /QĐ-ĐT ngày 13/8/2013

Tải về

8

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và kiểm tra giữa kỳ, xét kết quả học tập, xếp hạng học lực và xếp hạng năm đào tạo cho sinh viên hệ đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ:QĐ số 303/QĐ-ĐT ngày 10/3/2015

Tải về

9

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong quản lý đào tạo đại học: QĐ số 966 ngày 24/9/2014

Tải về

10

Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp và Hồ sơ khóa luận đối với sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

QĐ số 985 ngày 25/9/2014

Tải về

11

Quyết định số 604 ngày 19/6/2014 V/v sửa đổi khoản 2 và 3 điều 27 Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 756-QĐ-ĐT

Tải về

12

Quyết định số 1050/QĐ-ĐT ngày 27/8/2015 Về việc Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên  hệ chính quy trường Đại học Nông lâm từ khoá 47

Tải về

13

Quyết định số 1301/QĐ-ĐT ngày 17/12/2013 về công tác giáo trình tại trường Đại học Nông lâm

Tải về

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 38550421

Đang online: 18216

Ngày hôm qua: 25934

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ