Trang chủ Giới thiệu
05/03/2015 09:32 - Xem: 15740

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC.

2. BAN GIÁM HIỆU.

Email

tranvandien@tuaf.edu.vn

 

PGS. TS. TRẦN VĂN ĐIỀN - Hiệu trưởng
- Phụ trách chung các hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác Hành chính – Tổ chức

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính;

+ Công tác Thanh tra – Pháp chế - Thi đua

Email

nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

 PSG.TS. NGUYỄN NGỌC NÔNG - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác Đào tạo đại học chính quy và đào tạo sau đại học;

+ Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

Email

tranhuevien@tuaf.edu.vn

PSG.TS. TRẦN HUÊ VIÊN - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác sinh viên;

+ Công tác Đào tạo hệ vừa làm vừa học

+ Công tác an ninh, trật tự - Ký túc xá - Tư vấn và dịch vụ sinh viên

+ Công tác Đoàn thể - Văn thế;

Email

nguyenthehung@tuaf.edu.vn

PGS.TS. NGUYỄN THẾ HÙNG - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

+ Công tác Hợp tác quốc tế - Chương trình đào tạo tiên tiến

+ Công tác nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ và sinh viên

+ Công tác Công nghệ thông tin – Thư viện;

+ Công tác Truyền thông – Website tiếng Việt, tiếng Anh

Email

tranvanphung@tuaf.edu.vn

PGS.TS. TRẦN VĂN PHÙNG - Phó Hiệu trưởng

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Viện Khoa học sự sống;

+ Công tác Quản trị phục vục và xây dựng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 19647525

Đang online: 2326

Ngày hôm qua: 17870

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


TS2017
TS2017p