Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện nghị quyết TW 4 tại chi bộ Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế

Ngày 25/12/2013, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Chi bộ Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế (QLKH & QHQT) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ viên chức năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy có đồng chí Trần Văn Điền – Ủy viên ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đặng Xuân Bình – Bí thư chi bộ đã trình bày bản kiểm điểm tập thể Ban Chi uỷ Chi bộ phòng QLKH & QHQT năm 2013. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy Chi bộ đã chỉ ra những ưu khuyết điểm trên các lĩnh vực, hoạt động công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá XI).

Đồng chí Đặng Xuân Bình trình bày bản kiểm điểm tập thể Ban Chi uỷ Chi bộ phòng QLKH & QHQT

Đồng chí Trần Văn Điền, đã phát biểu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 của Ban Chi ủy Chi bộ và nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới trên 03 lĩnh vực đơn vị phụ trách là: QLKH, QHQT và Thư viện như tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển thư viện điện tử; công tác QLKH cần chú ý vấn đề tạo ra một số sản phẩm KHCN mang thương hiệu của Trường Đại học Nông Lâm, đẩy mạnh chuyển giao KHCN tại các địa phương, lồng ghép chuyển giao KHCN với chương trình thực tập nghề nghiệp của sinh viên; đẩy mạnh hoạt động QHQT thông qua viết, đấu thầu các dự án hợp tác quốc tế gắn với sứ mạng chính trị của nhà trường trên các lĩnh vực KHCN, Giáo dục và dự án phát triển.

Đồng chí Trần Văn Điền phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém, qua đó đề ra những kiến nghị, đề xuất phương hướng khắc phục nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2014.

Với phương pháp làm việc khẩn trương, thẳng thắn phê bình, đấu tranh nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, thân ái giúp đỡ, toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong chi bộ/đơn vị đã trình bày bản kiểm điểm của mình trước hội nghị, các ý kiến đóng góp đã tập trung phân tích chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề xuất phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém trong thời gian tới.

Lượt truy cập: 43105833

Đang online: 8965

Ngày hôm qua: 18516

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ