Trang chủ Tin tức
13/04/2017 13:53 - Xem: 1607

Hướng dẫn nghiệp vụ thi THPT Quốc gia 2017

Để chuẩn bị cho công tác phối hơp tổ chức thi THPT năm 2017 tại tỉnh Lào Cai, Phòng Đào tạo biên soạn Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thi THPT năm 2017.

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

 

I - NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA

1. Các điểm mới của thi và tuyển sinh 2017

- Mỗi điểm thi có 50% cán bộ của trường ĐH, CĐ, 50% cán bộ của Sở GD-ĐT làm công tác coi thi, thanh tra;

- Chỉ tổ chức 01 cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì, thí sinh có thể thi tại trường hoặc liên trường.

- Phần lớn các bài thi theo hình thức trắc nghiệm.

- Tổ chức thi các bài thi tổ hợp.

- Thời gian thi sớm hơn, thời gian đăng ký ngắn hơn.

- Đăng ký xét tuyển thực hiện cùng với đăng ký dự thi.

- Thí sinh được đăng ký không hạn chế số nguyện vọng.

- Sau khi có kết quả thi được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần.

2. Lịch thi

- Các buổi thi:

+ 22.6.Sáng: Ngữ văn;          Chiều: Toán;

+ 23.6. Sáng: Khoa học tự nhiên;        Chiều: Ngoại ngữ;

+ 24.6. Sáng: Khoa học xã hội.

- Thời gian làm bài:

+ Ngữ văn: 120 phút.

+ Toán: 90 phút.

+ Ngoại ngữ: 60 phút.

+ Các môn thành phần của bài tổ hợp: 50 phút.

- Quy định thời gian buổi thi:

+ Thời gian phát đề:

  • Buổi sáng: 07h30 phút;
  • Buổi chiều: 14h20 phút;

+ Thu đề thi và giấy nháp 10 phút, phát đề 10 phút.

 

3. Đối với Sở GD-ĐT

- Nhiệm vụ cần triển khai

+ Tập huấn nghiệp vụ thi cho các trường (trước 30/3);

+ Chỉ đạo công tác thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh (từ ngày 01/4 đến hết ngày 20/4);

+ Chỉ đạo các điểm thu hồ sơ tổ chức kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và phiếu ĐKDT cho Sở GD-ĐT (trước 05/5);

+ Trình thành lập Ban chỉ đạo thi, thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi (trước 10/5);

+ Hoàn thành việc đánh số báo danh, xếp phòng (trước 25/5);

+ Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm Quản lý thi (trước 28/5);

+ Hướng dẫn cho thí sinh và nhận đăng ký tuyển thẳng của thí sinh (trước 20/5);

+ Chuyển danh sách đăng ký tuyển thẳng cho các trường Đại học (trước 01/6);

+ In thẻ dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội đồng thi, bàn giao Điểm thi các túi hồ sơ coi thi (trước 16/6);

+ Tổ chức in sao đề thi và vận chuyển đề thi tới các Điểm thi;

+ Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi;

+ Tổ chức coi thi, chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ (trước 06/7);

+ Công bố kết quả thi (trước 07/7);

+ Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp (trước 12/7);

+ Tổ chức phúc khảo (từ 07/7 đến 24/7);

+ Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp về Bộ (trước 30/7).

- Các điểm cần lưu ý

+ Công tác tập huấn cần lưu ý tới việc coi thi, đặc biệt là coi các bài thi tổ hợp và việc thu nhận ĐKXT;

+ Các mốc thời gian cần hoàn thành;

+ Tổ chức kiểm tra chéo giữa các điểm tiếp nhận ĐKDT;

+ Sắp xếp các điểm thi cho các thí sinh tự do, thí sinh GDTX;

+ Sao in đề thi: tính toán thời gian, số lượng cán bộ cần điều động và máy móc cần chuẩn bị, quy trình in ấn các bài thi tổ hợp;

+ Tổ chức in và cấp, cấp lại Giấy chứng nhận kết quả thi.

4. Đối với cácTrường, Trung tâm

- Các công việc cần triển khai

+ Tổ chức phổ biến Quy chế thi và tuyển sinh (trước 30.3);

+ Tổ chức thu nhận ĐKDT cho thí sinh rà soát thông tin ĐKDT (từ 01/4 đến hết 20/4);

+ Tổ chức thu nhận và rà soát Phiếu đăng ký xét CNTN (trước 25/5);

+ Thông báo công khai các trường hợp không đủ điều kiện dự thi (trước 02/6);

+ Hoàn thành việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh (trước 07/6);

+ Các giấy công nhận tốt nghiệp tạm thời và trả học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (trước 17/7);

+ Nhận đơn phúc khảo của thí sinh (từ 07/7 đến 17/7) và thông báo kết quả phúc khảo;

+ Tổ chức cho thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT (từ 15/7 đến 23/7).

- Các điểm cần lưu ý

+ Phổ biến Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh cho thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển, làm các bài thi tổ hợp;

+ Tổ chức rà soát thông tin đăng ký dự thi.

- Kiểm soát khi gọi thí sinh vào phòng thi

+ So sánh ảnh trong sổ ảnh với thí sinh và ảnh trong CMND;

+ Lưu ý các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi.

- Coi thi bài thi tổ hợp

+ Chú ý hiệu lệnh để thực hiện đúng việc thu đề thi, giấy nháp của các môn thành phần và phát đề thi môn tiếp theo, quy tình phát đề trong phòng thi;

+ Lưu ý đối việc coi thi tại các điểm thi có thí sinh tự do và thí sinh giáo dục thường xuyên;

+ Chú ý việc xử lý đề thi đã thu.

- Phát hiện các trường hợp bất thường của thí sinh

- Lưu ý những lỗi thường xảy ra

+ Xử lý các thắc mắc liên quan đến đề thi;

+ Xử lý các lỗi ký nhầm;

+ Quán triệt thí sinh rà soát đề thi sau khi nhận và điền thông tin vào giấy thi hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm;

+ Thu bài thi của thí sinh;

+ Chấm 2 vòng độc lập;

+ Kiểm dò khi chấm thi trắc nghiệm;

+ Làm tròn điểm điểm của thí sinh.

5. Đối với thí sinh

  - Đăng ký dự thi

+ Lựa chọn bài thi;

+ Đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ;

+ Đăng ký số điện thoại, email;

+ Quản lý tài khoản truy cập hệ thống;

+ Điền thông tin cá nhân, thông tin về chế độ ưu tiên;

+ Điền số CMND (lưu ý khi sơ tuyển);

+ Nguyên tắc điền thông tin đăng ký xét tuyển.

- Các vật dụng được mang vào phòng thi

+ Các quy định;

+ Lưu ý việc mang điện thoại vào phòng thi.

- Quy định làm bài thi

+ Làm bài thi tự luận;

+ Làm bài thi trắc nghiệm;

+ Làm bài thi tổ hợp.

- Các lưu ý

+ Các nguyên tắc khi đăng ký trường, ngành;

+ Cách ghi số báo danh, đăng ký tuyển thẳng;

+ Bảo lưu kết quả thi;

+ Sơ tuyển, đánh giá năng lực;

+ Đăng ký xét tuyển vào các trường công an, quân đội;

+ Việc điều chỉnh trực tuyến thông tin đăng ký xét tuyển.

6. Đối với trường Đại học

- Phối hợp với Sở trong công tác tổ chức thi

+ Cử lãnh đạo tham gia Hội đồng thi, các ban của Hội đồng. Lãnh đạo điểm thi (trước 10/5);

+ Cử cán bộ tham gia công tác coi thi, giám sát (trước 27/5);

+ Hỗ trợ Sở trong in sao, in giấy chứng nhận kết quả thi (nếu cần);

+ Phối hợp coi thi (từ 21/6 đến 24/6);

+ Phối hợp trong công tác chấm thi (từ 26/6 đến 06/7).

- Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi

+ Cử lãnh đạo tham gia Hội đồng thi, các ban của Hội đồng. Lãnh đạo điểm thi (trước 10/5);

II. COI THI

(Kèm theo Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
   

1. Thực hiện theo quy định tại Chương V của Quy chế thi; trong đó, cần lưu ý một số điểm sau:

a) Trước mỗi buổi thi:

- Trưởng Điểm thi đảm bảo các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân (nếu có) của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực của Điểm thi. Khi cần thông tin khẩn cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Trưởng Điểm thi để xử lý.

- Trưởng Điểm thi quy định cách đánh số báo danh trong phòng thi; tổ chức cho cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm phân công coi thi, giám sát phòng thi; đảm bảo trong mỗi phòng thi có 01 cán bộ coi thi (CBCT) là cán bộ, giảng viên của trường ĐH, CĐ và 01 CBCT là giáo viên của trường phổ thông.

b) Trưởng Ban Coi thi quyết định giờ phát túi đề thi còn nguyên niêm phong cho CBCT.

c) Khi gọi thí sinh vào phòng thi, CBCT kiểm tra các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Thí sinh được mang vào phòng thi máy tính cầm tay được quy định trong văn bản của Bộ GDĐT. 

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định tại Điều 14 của Quy chế thi. Sau đó CBCT thứ nhất đi nhận đề thi; CBCT thứ hai ở lại phòng thi và ký tên vào giấy thi, giấy nháp với số lượng vừa đủ và phát cho thí sinh.

d) Mỗi phòng thi phải được trang bị 01 chiếc kéo dành cho CBCT để cắt túi đề thi. Trước khi cắt túi đề thi và phát đề thi vào đúng thời điểm ghi trong Lịch thi, CBCT phải cho toàn thể thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh trong phòng thi.

đ) Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho CBCT để kịp thời xử lý; nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút sau khi phát đề mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Tất cả những trường hợp phát sinh về đề thi, CBCT phải báo cáo cho Trưởng Điểm thi để báo cáo Trưởng Ban Coi thi ngay sau khi phát hiện (qua cán bộ giám sát thi).

e) Quy trình coi thi trắc nghiệm thực hiện theo Điều 21, Điều 22 của Quy chế thi với một số lưu ý:

- Thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2016-2017 ĐKDT bài thi tổ hợp nào thì phải thi tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó.

- Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo Lịch thi trên cùng một phiếu TLTN. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN.

- Việc phát Phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu TLTN của bài thi tổ hợp được thực hiện tương tự như phát Phiếu TLTN của các bài thi trắc nghiệm khác. Lưu ý: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi; thí sinh ghi mã đề thi này trên Phiếu TLTN để theo dõi;

- Đề thi trắc nghiệm được phát theo hàng ngang, lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới;

- Trong túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. CBCT chỉ được cắt bì đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên Lịch thi;

- Thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp khi hết thời gian làm bài môn thi thành phần, không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với môn thi Sinh học và Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp; không phải nộp lại đề thi, giấy nháp đối với các bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

g) Sau khi tính giờ làm bài 15 phút, CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong và đề môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đã thu của thí sinh (nếu có) cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

h) Khi thu bài, CBCT trong phòng thi xếp các bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh, yêu cầu thí sinh điền vào Phiếu thu bài thi số tờ giấy thi của mình và ký xác nhận; đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn, thiếu sót.

i) Thí sinh GDTX thi bài thi KHXH, thí sinh tự do, được xếp phòng thi riêng ở một hoặc một số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định. Việc tổ chức coi thi như sau:

- Thí sinh thi cả 3 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp: Tổ chức coi thi như đối với các đối tượng khác được quy định tại điểm e khoản này.

- Thí sinh thi 2 môn thi thành phần liên tiếp (bao gồm cả thí sinh GDTX thi bài thi KHXH): CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới đúng Lịch thi. Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ 2, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

- Thí sinh thi 2 môn thi thành phần không liên tiếp: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp Phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản Phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. Trường hợp đặc biệt, thí sinh ra ngoài phòng thi phải được phép của CBCT, thí sinh này phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT; thí sinh ra ngoài phòng thi dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

- Thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần: CBCT và thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 15 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi Sinh học và Giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

2. Giao nộp bài thi

a) Thời gian giao nộp bài thi: hoàn thành ngay sau buổi thi cuối cùng của Kỳ thi; thời gian và địa điểm cụ thể do Chủ tịch Hội đồng thi quy định.

b) Trưởng Ban Coi thi giao nộp bài thi và hồ sơ coi thi cho Chủ tịch Hội đồng thi hoặc giao nộp trực tiếp cho Trưởng Ban Chấm thi theo quy định của Chủ tịch Hội đồng thi./.

                                                   Lê Văn Thơ - PĐT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 26496430

Đang online: 466

Ngày hôm qua: 10036

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ