Trang chủ Khoa học công nghệ • Tin tức
09/07/2018 11:14 - Xem: 187

Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học

Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học, Tên đề tài: “Nghiên cứu dự báo và giải pháp phòng trừ mối hại gỗ tại Đại học Thái Nguyên” - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Tuyên.

Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học

Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo và giải pháp phòng trừ mối hại gỗ tại Đại học Thái Nguyên” - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Tuyên.

Thực hiện Quyết định số 1115/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 5 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, ngày 06 tháng 7 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài: Nghiên cứu dự báo và giải pháp phòng trừ mối hại gỗ tại Đại học Thái Nguyên -  Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Tuyên đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có GS.TS. Nguyễn Thế Hùng – Trường Đại học Nông Lâm – Chủ tịch Hội đồng, TS. Lê Văn Phúc – Trường Đại học Nông Lâm, ThS. Vi Hồng Khanh – Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, TS. Nguyễn Hữu Thọ – Trường Đại học Nông Lâm, TS. Dương Văn Thảo – Trường Đại học Nông Lâm, ThS. Ninh Viết Sơn – Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16/9/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học của Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: 01 báo cáo khoa học; 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và 04 đề tài sinh viên.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy đinh của Bộ GD&ĐT.

Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Đạt”.

Một số hình ảnh trong Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học:

    

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 30558445

Đang online: 11111

Ngày hôm qua: 17782

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ