Kinh tế nông nghiệp (Agricultrural economy)

Mã ngành: 7620115

Ngành kinh tế nông nghiệp đào tạo cử nhân kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh và ứng dụng công nghệ 4.0. Kinh tế nông nghiệp phát triển sẽ giữ vai trò định hướng cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Ngành Kinh tế nông nghiệp trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý kinh tế, marketing, thương mại và tài chính, phân tích hoạch định chiến lược kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Ngoài ra sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng về đổi mới sáng tạo, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn, kỹ năng giao tiếp, phân tích, chuyển tải thông tin, làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng thích ứng trong môi trường kinh doanh nhiều biến động. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo cử nhân kinh tế nông nghiệp khoảng 3- 4 năm, với tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là 120 và được chia làm 3 khối kiến thức chính. Khối kiến thức giáo dục đại cương gồm 42 tín chỉ nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về ngoại ngữ, tin học, tăng cường hiểu biết toàn diện cho sinh viên về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khối kiến thức cơ sở ngành gồm 21 tín chỉ,  trang bị cho sinh viên các kiến thức về các nguyên lý kinh tế, phương pháp phân tích chuỗi giá trị nông sản, luật kinh tế, marketing, tổ chức dữ liệu thống kê kinh doanh. Khối kiến thức chuyên ngành gồm 33 tín chỉ trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về tài chính, xây dựng và quản lý dự án, thương mại, đầu tư, ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh, giao dịch đàm phán kinh doanh và các vấn đề liên quan đến các chính sách kinh tế vĩ mô.  Các học phần được thiết kế có sự linh hoạt, đa dạng, phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy tốt nhất khả năng, sở trường và sự đam mê của sinh viên, đồng thời giúp sinh viên hòa nhập tốt nhất vào thị trường lao động. Chương trình đào tạo Kinh tế nông nghiệp luôn được cập nhật và phát triển trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tham khảo các chương trình tiên tiến trên thế giới. 

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

  • Toán, Lý, Hóa
  • Toán, Hóa, Sinh
  • Toán, Văn, Hóa
  • Toán, Sinh, Địa

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

Kiến thức: Kết thúc chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức nền tảng về kinh tế, tài chính, thương mại, marketing, quản trị nhân lực vào thực tiễn sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Ngoài ra, sinh viên có khả năng phân tích được các vấn đề về chính sách kinh tế, luật kinh tế, từ đó vận dụng được những khuôn khổ này vào xây dựng các dự án khởi nghiệp hoặc tư vấn về kinh tế, chính sách.

Kỹ năng: Sinh viên có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề thực tiễn kinh tế nông nghiệp, xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh và vận dụng được các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hợp tác, đàm phán trong kinh doanh.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Với một khối ngành đào tạo rất đa dạng và hiện đại như Kinh tế nông nghiệp thì cơ hội việc làm trong tương lai của sinh viên rất rộng mở. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và chuyên gia cho các dự án. Sinh viên có đam mê giảng dạy nghiên cứu có thể tiếp tục học cao hơn để trở thành giảng viên, nghiên cứu viên làm việc tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Ngoài ra, với kiến thức kinh tế được trang bị, sinh viên có thể tự khởi nghiệp làm chủ các mô hình sản xuất kinh doanh và tự làm giàu. 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: xem chi tiết tại đây

LIÊN HỆ

TS. Đỗ Xuân Luận

0987807896

Ths. Đỗ Hoàng Sơn

0912253571

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 42928152

Đang online: 1278

Ngày hôm qua: 21571

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ