Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Đặng Thị Hồng Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Khoa học môi trường

24/01/2018 09:54 - Xem: 178

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1781/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 20 tháng 01 năm 2018  tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Đặng Thị Hồng Phương

Về đề tài: "Nghiên cứu đặc tính và khả năng sử dụng bùn thải đô thị Hà Nội làm phân bón”.

Ngành:  Khoa học môi trường

Mã số: 9.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải - Trường Đại học Khoa học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

2. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1781/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch

Hội đồng

2

PGS.TS. Đỗ Thị Lan

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

Thư ký HĐ

3

PGS.TS. Lê Đức

Viện Tài nguyên, Môi trường và an toàn hóa chất

Phản biện 1

4

TS. Bùi Huy Hiền

Hội Khoa học đất Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Hoàng Hải

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Phản biện 3

6

GS.TS. Đặng Đình Kim

Viện Công nghệ Môi trường

Ủy viên HĐ

7

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Đại học Thái Nguyên

Ủy viên HĐ

 

 

   Sau khi nghe NCS. Đặng Thị Hồng Phương trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

     (1) Đã đề xuất phương án chiết rút bằng dung dịch axit xitric để tiền xử lý kim loại nặng trong bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung làm cơ chất cho ủ phân compost.

       (2) Đã đề xuất giải pháp sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải trạm xử lý nước thải sinh hoạt sau tiền xử lý kim loại nặng phối trộn với phụ phẩm nông nghiệp (rơm, phân lợn) và chế phẩm sinh học (EMIC, Trichoderma spp.). Đã đề xuất giải pháp sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải trạm xử lý nước thải sinh hoạt sau tiền xử lý kim loại nặng phối trộn với phụ phẩm nông nghiệp (rơm, phân lợn) và chế phẩm sinh học (EMIC, Trichoderma spp.).

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu đặc tính và khả năng sử dụng bùn thải đô thị Hà Nội làm phân bón” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Khoa học môi trường với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Đặng Thị Hồng Phương xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học môi trường. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Đặng Thị Hồng Phương cho NCS. Đặng Thị Hồng Phương.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa và các giảng viên Khoa Môi trường, các nhà khoa học, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h00 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học môi trường cho NCS. Đặng Thị Hồng Phương.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN