Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Đào Thị Thu Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

16/05/2018 08:40 - Xem: 153

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 382/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Đào Thị Thu Hương

Về đề tài: "Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cạn đặc sản tại tỉnh Hà Giang".

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Trần Văn Điền, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 382/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS.Trần Ngọc Ngoạn

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

TS. Dương Thị Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

TS. Hà Văn Nhân

Viện cây lương thực

Phản biện 2

5

TS. Trịnh Xuân Hoạt

Viện bảo vệ thực vật

Phản biện 3

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Hội giống cây trồng Việt Nam

Ủy viên

7

PGS. TS. Nguyễn Thị Lân

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

 

     Sau khi nghe NCS. Đào Thi Thu Hương trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

- Đã đánh giá được thực trạng sản xuất lúa và lúa cạn tại tỉnh Hà Giang. Đây là kết quả có giá trị cung cấp thông tin cho công tác bảo tồn, khai  thác nguồn gen lúa nếp cạn bản địa tại Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Đã xác định được 01 giống lúa nếp cạn đặc sản Khẩu Nua Trạng, chịu hạn, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của Hà Giang và thị hiếu của người tiêu dùng, phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa cho tỉnh Hà Giang.

- Xác định được một số biện pháp kĩ thuật thâm canh tăng năng suất cho giống triển vọng Khẩu Nua Trạng bao gồm  thời vụ, mật độ, khoảng cách gieo, lượng phân bón, kỹ thuật bón phân và biện pháp phòng trừ cỏ dại thích hợp trong điều kiện canh tác nhờ nước trời.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu kỹ thuật canh tác cho lúa nếp cạn đặc sản tại tỉnh Hà Giang’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 9 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Đào Thị Thu Hương xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Đào Thị Thu Hương

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Đào Thị Thu Hương.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Đào Thị Thu Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN