Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Hoàng Quý Nhân bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học Môi Trường

17/06/2024 15:30 - Xem: 87

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 367/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm họp ngày 14 tháng 06 năm 2024 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.  

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Hoàng Quý Nhân  

Về đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào dự báo lũ sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Ngành: Khoa học Môi Trường

Mã số: 9.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài - Viện trí tuệ nhân tạo.
  2. PGS.TS. Đỗ Thị Lan - Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên theo quyết định số: 367/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm

trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch

Hội đồng

2

TS. Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Thư ký

Hội đồng

3

 GS.TS. Đặng Thị Kim Chi

Viện KH&CN Môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội

Phản biện 1

4

PGS.TS. Vũ Hữu Công

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

5

PGS.TS. Phạm Quý Giang

Trường Đại học Hạ Long

Phản biện 3

6

PGS.TS. Hà Xuân Linh

Khoa Quốc Tế, Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

7

TS. Lê Văn Hùng  

Trường Đại học Tân Trào

Ủy viên

 

Sau khi nghe NCS. Hoàng Quý Nhân trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

(1) Sử dụng trí tuệ nhân tạo vào đánh giá đặc điểm, tính chất của Mực nước và lũ sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu mực nước phục vụ dự báo lũ tại sông Hồng đoạn chảy qua trạm Thủy văn Sơn Tây số hiệu 74162, Hà Nội.

(2) Đã xác định được cơ sở, phương pháp và xây dựng quy trình ứng dụng mô hình dự báo lũ bằng trí tuệ nhân tạo trên sông Hồng đoạn chảy qua trạm Thủy văn Sơn Tây trong bối cảnh biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2020 có độ tin cậy cao.

(3) Kết quả Mô hình hóa RNN và LSTM trong trí tuệ nhân tạo có giá trị khoa học và độ tin cậy được so sánh với thực tiễn, Luận án đưa ra mô hình phát triển ứng dụng cây ra quyết định trong dự báo lũ, quản lý tài nguyên nước và khoa học môi trường.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào dự báo lũ sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học Môi trường; Mã số: 9 44 0301 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Hoàng Quý Nhân xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học Môi Trường. 07/07 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học Môi Trường cho NCS. Hoàng Quý Nhân.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Môi Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban Giám đốc và lãnh đạo Viện Trí tuệ nhân tạo, Ban Đào tạo và Quản lý người học - Đại học Thái Nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án đã kết thúc tốt đẹp. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Khoa học Môi Trường cho NCS. Hoàng Quý Nhân

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Hoàng Quý Nhân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN