Nghị định 70/2018/NĐ-CP và Thông tư 63/2018/TT-BTC về việc quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về việc quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về việc quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Nội dung chi tiết tại đây
Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Nội dung chi tiết tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 32831692

Đang online: 633

Ngày hôm qua: 18506

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ