Trang chủ Khoa học công nghệ
28/06/2016 16:46 - Xem: 3467

Nghiệm thu cấp Bộ dự án SXTN cấp Bộ “Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn (cà chua, dưa vàng) bằng phương pháp trồng trên giá thể cho vùng Đông Bắc”

Nghiệm thu cấp Bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: “Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn (cà chua, dưa vàng) bằng phương pháp trồng trên giá thể cho vùng Đông Bắc”

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 05 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26 tháng 06 năm 2016 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ dự án “Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn (cà chua, dưa vàng) bằng phương pháp trồng trên giá thể cho vùng Đông Bắc” - Chủ nhiệm: TS. Lê Sỹ Lợi đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện dự án.

Tham gia cuộc họp có GS.TS. Trần Khắc Thi – Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp Thành Tây  - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS. Nguyễn Thế Yên – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, TS. Ngô Trí Dương – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại diện Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm và các thành viên Hội đồng khác.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện dự án theo Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận Hội đồng đánh giá:

- Dự án đã thực hiện đầy đủ về số lượng, chủng loại, khối lượng sản phẩm theo thuyết minh.  Phương pháp triển khai dự án, báo cáo khoa học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

- Kết quả nghiên cứu dự án đã được ứng dụng có kết quả tốt.

- Kết quả của dự án đáp ứng nhu cầu của sản xuất công nghệ cao và có ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất rau quả an toàn.

- Nhóm tác giả đã tổ chức quản lý, huy động vốn hiệu quả, đồng thời đóng góp cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội đồng nghiệm thu đánh cao kết quả thực hiện đề tài. Kết quả, đề tài được xếp loại “Tốt”.

 

 Một số hình ảnh tại cuộc họp nghiệm thu:

Lan Hương, Phòng KHCN&HTQT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 38783066

Đang online: 11292

Ngày hôm qua: 21379

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ