Trang chủ Tin tức
01/04/2019 20:55 - Xem: 2656

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Vừa qua, Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, Trưởng phó các đơn vị, toàn thể Đảng viên và CBVC Nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 03 nghị quyết, 03 chỉ thị, 01 kết luận và 01 quy định về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đồng chí Nguyễn Chí Hiểu, Uỷ viên BCH Đảng bộ quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân , phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ báo cáo sơ kết 03 năm

thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Sau khi học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và xem phim tư liệu về Bác Hồ.

Thu Hà

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 39868194

Đang online: 6824

Ngày hôm qua: 13185

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ