Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ chính quy

Quy định mức thu học phí đối với các lớp sinh viên có quy mô nhỏ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

01/06/2022 08:12 - Xem: 550
Quyết định số 428/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 31/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc quy định mức thu học phí đối với các lớp sinh viên có quy mô nhỏ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN