Quy trình thực hiện đề tài KHCN các cấp - Trường Đại học Nông Lâm

Quy trình thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp - Trường Đại học Nông Lâm

TÓM TẮT QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHCN CÁC CẤP

1. Quy trình thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ

Bước 1. Thông báo đề xuất đề tài cấp Bộ

Bước 2. Xác định danh mục đề tài cấp Bộ

Bước 3. Tuyển chọn và phê duyệt tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài cấp Bộ

Bước 4. Phê duyệt Thuyết minh đề tài KHCN cấp Bộ

Bước 5. Ra quyết định giao kinh phí và nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

Bước 6. Điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài cấp Bộ (nếu có)

Bước 7. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ

Bước 8. Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài cấp Bộ

Bước 9. Nghiệm thu chuyên đề/quy trình kỹ thuật (nếu có)

Bước 10. Đánh giá kết quả đề tài ở cấp cơ sở

Bước 11. Đánh giá nghiệm thu đề tài ở cấp Bộ

Bước 12. Hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu

Bước 13. Thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

 

2. Quy trình thực hiện đề tài KHCN cấp Đại học

Bước 1. Thông báo về việc đề xuất đề tài cấp Đại học

Bước 2. Tổ chức tuyển chọn đề xuất đề tài cấp Đại học

Bước 3. Thông báo danh mục đề tài được phê duyệt và hồ sơ Thuyết minh tham gia tuyển chọn

Bước 4. Phê duyệt Thuyết minh và giao đề tài KHCN cấp Đại học

Bước 5. Điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài cấp Đại học (nếu có)

Bước 7. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu chuyên đề/quy trình kỹ thuật (nếu có)

Bước 8. Tổ chức đánh giá đề tài KHCN ở cấp cơ sở

Bước 9. Tổ chức nghiệm thu đề tài ở cấp Đại học

Bước 10. Hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu ở cấp Đại học

Bước 11. Thanh quyết toán đề tài khoa học công nghệ

Bước 12. Thanh lý đề tài

 

3. Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu KHCN cấp Trường

Bước 1. Thông báo đề xuất đề tài khoa học cấp cơ sở

Bước 2. Xác định danh mục đề xuất đề tài cấp cơ sở

Bước 3. Tổ chức tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở

Bước 4. Xây dựng và phê duyệt Thuyết minh đề tài

Bước 5. Điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài KHCN cấp cơ sở (nếu có)

Bước 6. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở

Bước 7. Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở

Bước 8. Nghiệm thu chuyên đề/quy trình kỹ thuật (nếu có)

Bước 9. Đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH  

Bước 10. Hoàn thiện hồ sơ sau nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu

Bước 11. Thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

 

file đính kèm:

1. Quy trình thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ

2. Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu KHCN cấp Đại học

3. Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu KHCN cấp Trường

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 26866979

Đang online: 1752

Ngày hôm qua: 8110

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ