Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2017

29/09/2017 08:45 - Xem: 789
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

STT

Trích yếu nội dung

Số Quyết định

Ngày ban hành

   Tải về

1

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

03a/QĐ-ĐT

03/01/2017

   Tải về

2

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

07a/QĐ-ĐT

03/01/2017

Tải về

3

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

42a/QĐ-ĐT

11/01/2017

Tải về

4

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

50a/QĐ-ĐT

12/01/2017

Tải về

5

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

51a/QĐ-ĐT

12/01/2017

Tải về

6

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

52a/QĐ-ĐT

12/01/2017

Tải về

7

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

59a/QĐ-ĐT

13/01/2017

Tải về

8

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

71a/QĐ-ĐT

17/01/2017

Tải về

9

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

319/QĐ-ĐT

17/3/2017

Tải về

10

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

320/QĐ-ĐT

17/3/2017

Tải về

11

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

584a/QĐ-ĐT

18/5/2017

Tải về

12

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

948/QĐ-ĐT

7/8/2017

Tải về

13

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

950/QĐ-ĐT

7/8/2017

Tải về

14

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

951/QĐ-ĐT

7/8/2017

Tải về

15

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

953/QĐ-ĐT

7/8/2017

Tải về

16

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1114/QĐ-ĐT

24/8/2017

Tải về

17

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1115/QĐ-ĐT

24/8/2017

Tải về

18

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1374/QĐ-ĐT

28/9/2017

Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN