Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Theo Nghị định thư về cùng tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chung Việt- Nga ký giữa Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga ngày 16/9/2013 tại Matxcơva, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga trân trọng mời các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp và các nhà khoa học… của Việt Nam và LB Nga cùng đề xuất các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ ưu tiên trong các lĩnh vực: khoa học về sự sống, công nghệ sinh học, công nghệ sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, công nghiệp nano và sử dụng năng lượng hiệu quả ……và một số lĩnh vực khác là thế mạnh của LB Nga.

Thời gian thực hiện: Tối đa 36 tháng, bắt đầu từ năm 2015

 Hạn nộp đề xuất: 03 tháng 03 năm 2014

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong bao/Thong_bao_keu_goi_de_xuat_nhiem_vu_Hop_tac_quoc_te_ve_khoa_hoc_va_cong_nghe_theo_Nghi_dinh_thu_giua_Viet_Nam_va_Lien_bang_Nga/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 26907478

Đang online: 4847

Ngày hôm qua: 10022

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ