Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng Học bổng ngoài tài trợ

Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ năm 2023 và năm 2024

04/06/2024 15:22 - Xem: 94
Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2023 đến năm 2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN