Trang chủ Tin tức
17/01/2019 08:43 - Xem: 1162

Tổng kết công tác Đảng năm 2018

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được của Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm trong năm 2018. Sáng ngày 16/01/2019, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Điền, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng uỷ và ban chi uỷ các chi bộ.

Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm là tổ chức cơ sở đảng lớn thuộc Đảng bộ Đại học Thái Nguyên. Hiện nay, Đảng bộ Nhà trường có 22 chi bộ trực thuộc với 492 đảng viên, trong đó: 402 đảng viên chính thức, 90 đảng viên dự bị; 366 đảng viên là CBVC, 126 đảng viên là sinh viên.

Năm 2018, Chính phủ xác định thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong báo cáo công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nêu rõ, trong năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, động viên công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy giao; các hoạt động của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Nhà trường ổn định. Công tác quản lý giáo dục, phát triển đảng viên, công tác bồi dưỡng cán bộ học tập nâng cao trình độ luôn được Đảng uỷ Trường quan tâm, tạo điều kiện.Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và các quy định của Bộ Chính trị khóa XII; đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp điều kiện cụ thể của Nhà trường, các đơn vị và cá nhân. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động thể hiện được tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn; nội dung, hình thức sinh hoạt từng bước được cải tiến, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của cấp trên đã được các cấp ủy chủ động quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời; công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tiếp tục quan tâm thực hiện, nội bộ đoàn kết nhất trí. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động tích cực góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Văn Điền, Bí thư Đảng uỷ Nhà trường báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018

Tuy nhiên, trước những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế nhất định trong công tác của Đảng bộ Trường. Qua đó, trong năm 2019, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác mà Đại hội Đảng các cấp đề ra; Thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra; Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của các Đề án của Tỉnh ủy, Đảng ủy ĐHTN, Đảng ủy trường; Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương khóa XI về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Đẩy mạnh tự chủ đại học, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động.

Cũng tại Hội nghị, một số báo cáo tham luận về hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại chi bộ đều tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2018; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.

Thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, đồng chí Trần Văn Điền, Bí thư Đảng uỷ Nhà trường đã phát biểu kết luận, trong năm 2019, Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động và không ngừng sáng tạo, phát huy các kết quả đã đạt được trên mọi lĩnh vực và khắc phục những hạn chế của năm 2018; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2019, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị chức năng xây dựng nội dung, kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch theo phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra, lập nhiều thành tích cao chào mừng 50 năm thành lập trường, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường khóa XIV.

Thu Hà

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 38617361

Đang online: 3548

Ngày hôm qua: 19588

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ