Mẫu thuyết minh và hợp đồng đề tài cấp Trường năm 2016

Mẫu thuyết minh và hợp đồng đề tài cấp Trường năm 2016

Mẫu thuyết minh và hợp đồng đề tài cấp Trường

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015

BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

Các biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT được thực hiện theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 (Gồm 19 mẫu) và theo Hướng dẫn số 1183/QLKH-ĐHTN V/v Điều chỉnh quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ của ĐHTN

BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC

BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC

Gồm 31 biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp Đại học (Theo Phụ lục 1 - Quyết định số 84/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 1 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Lượt truy cập: 31222150

Đang online: 12677

Ngày hôm qua: 16111

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ