Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ_HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy c

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy c

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho SV K47

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho SV K47

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 (K47) họp ngày 15/7/2019

Xem thêm
Công văn về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Công văn về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Thực hiện thông báo về việc phát động Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 của Tập đoàn Sơn KOVA

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 (đợt 1) họp ngày 04/4/2019

Xem thêm
Xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng Hessen , CHLB Đức năm học 2018-2019

Xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng Hessen , CHLB Đức năm học 2018-2019

Chương trình học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang HESSEN và WUS đã triển khai tại Việt Nam suốt 25 năm

Xem thêm
Công văn niêm yết danh sách sinh viên nộp hồ sơ bổ sung xin miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội từ học kỳ II năm học 2018-2019

Công văn niêm yết danh sách sinh viên nộp hồ sơ bổ sung xin miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội từ học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ hồ sơ của sinh viên đề nghị xin miễn giảm học phí; Trợ cấp xã hội; Hỗ trợ chi phí học tập của các khoa, VP CTTT, phòng CT HSSV đã tiến hành rà soát, xác định đối tượng sinh viên được hưởng chế độ chính sách kỳ II năm học 2018-2019

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quynăm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quynăm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2018-2019 họp ngày 22/10/2018

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019

Nhà trường đề nghị BCN các Khoa, VP CTTT chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến, hướng dẫn sinh viên thuộc đối tượng: miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội nộp hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách kỳ I năm học 2018-2019

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập bổ sung kỳ II năm học 2017-2018 họp ngày 10/8/2018

Xem thêm
Công văn niêm yết danh sách sinh viên miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018

Công văn niêm yết danh sách sinh viên miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ hồ sơ của sinh viên đề nghị xin miễn giảm học phí; Trợ cấp xã hội; Hỗ trợ chi phí học tập của các Khoa, Văn phòng CTTT, phòng CTHSSV đã tiến hành rà soát hồ sơ, xác định đối tượng sv được hưởng chế độ chính sách kỳ II năm học 2017-2018

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy (đợt 1)

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy (đợt 1)

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2017-2018 họp ngày 27/3/2018

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2017-2018 họp ngày 06/10/2017

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh- Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86 về quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí

Xem thêm