Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng
Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường

Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường

Việc lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh hoạt động của các đơn vị, đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo của Nhà trường

Xem thêm
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài long của sinh viên

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài long của sinh viên

Thực hiện ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc khảo sát mức độ hài long của sinh viên về các điều kiện hỗ trợ học tập, sinh hoạt, các công tác đảm bảo chế độ chính sách xã hội, KTX, chăm sóc sức khỏe, học tập, các phong trào Đoàn, Hội,...

Xem thêm