Thông báo về việc tiếp tục tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên K43

Thông báo về việc tiếp tục tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên K43

Thông báo về việc tiếp tục tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên K43

Thông báo về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy  đợt tháng 6/2015

Thông báo về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6/2015

Thông báo về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6/2015

Bộ 5 bài giảng

Bộ 5 bài giảng

Bộ 5 bài giảng

Quyết định xử lý học vụ kỳ 2 năm học 2013-2014

Quyết định xử lý học vụ kỳ 2 năm học 2013-2014

Quyết định xử lý học vụ kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo về việc đi học GDQP cho sinh viên liên thông K11

Thông báo về việc đi học GDQP cho sinh viên liên thông K11

Thông báo về việc đi học GDQP cho sinh viên liên thông K11

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm 2014-2015

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm 2014-2015

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm 2014-2015

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Thời khóa biểu các lớp Nguyện vọng 2

Thời khóa biểu các lớp Nguyện vọng 2

Thời khóa biểu các lớp Nguyện vọng 2

Mã số sinh viên NV2

Mã số sinh viên NV2

Mã số sinh viên NV2

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015

Thông báo về việc đăng ký học của các sv chưa đăng ký đủ số tc tối thiểu

Thông báo về việc đăng ký học của các sv chưa đăng ký đủ số tc tối thiểu

Thông báo về việc đăng ký học của các sv chưa đăng ký đủ số tc tối thiểu

Trung tâm ĐTTNCXH tổ chức Khai giảng lớp Nghiệp vụ Quản lý Hành chính Nhà nước khóa 1

Trung tâm ĐTTNCXH tổ chức Khai giảng lớp Nghiệp vụ Quản lý Hành chính Nhà nước khóa 1

Trung tâm ĐTTNCXH tổ chức Khai giảng lớp Nghiệp vụ Quản lý Hành chính Nhà nước khóa 1

Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Lượt truy cập: 31169368

Đang online: 7434

Ngày hôm qua: 16785

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ