Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm 2014-2015

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm 2014-2015

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm 2014-2015

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Thời khóa biểu các lớp Nguyện vọng 2

Thời khóa biểu các lớp Nguyện vọng 2

Thời khóa biểu các lớp Nguyện vọng 2

Mã số sinh viên NV2

Mã số sinh viên NV2

Mã số sinh viên NV2

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015

Quy định về mức học phí năm học 2014-2015

Thông báo về việc đăng ký học của các sv chưa đăng ký đủ số tc tối thiểu

Thông báo về việc đăng ký học của các sv chưa đăng ký đủ số tc tối thiểu

Thông báo về việc đăng ký học của các sv chưa đăng ký đủ số tc tối thiểu

Trung tâm ĐTTNCXH tổ chức Khai giảng lớp Nghiệp vụ Quản lý Hành chính Nhà nước khóa 1

Trung tâm ĐTTNCXH tổ chức Khai giảng lớp Nghiệp vụ Quản lý Hành chính Nhà nước khóa 1

Trung tâm ĐTTNCXH tổ chức Khai giảng lớp Nghiệp vụ Quản lý Hành chính Nhà nước khóa 1

Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Quy định đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Quy định đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Quy định về đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Lượt truy cập: 27125901

Đang online: 2655

Ngày hôm qua: 10553

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ