Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trường Đại học Hùng Vương

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trường Đại học Hùng Vương

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trường Đại học Hùng Vương

Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên theo đề án 911 (Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020)

Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên theo đề án 911 (Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020)

Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Thái Nguyên theo đề án 911 (Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020)

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

Hướng dẫn đóng học phí online

Hướng dẫn đóng học phí online

Hướng dẫn đóng học phí online

No Picture

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

Thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa kỳ trong đào tạo theo tín chỉ thực hiện theo Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 924), Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 135/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 135) ngày 02/02/2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Quy định về đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-ĐT ngày 06/5/2009 (gọi tắt là Quy định 271) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

Lượt truy cập: 31169387

Đang online: 7447

Ngày hôm qua: 16785

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ