Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Nông lâm

Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Kế hoạch học tập cho sinh viên K45 các ngành KHMT, DCMT và QLDD?

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Lịch thi chính thức K45 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Quy định đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Quy định đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Quy định về đào tạo, quản lý thi hệ chính quy Cao đẳng, Đại học Trường ĐHNL

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Quyết định chuyển lớp đối với sinh viên có học lực yếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Thông báo về việc học lại GDQP-AN

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013

Công nhận kết quả học tập và phân ngành đào tạo cho HS dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013

Quyết định công nhận kết quả học tập cho 96 học sinh và phân ngành đào tạo cho 69 học sinh dự bị ĐH tuyển sinh năm 2012 - 2013.

Danh sách sinh viên học lại hệ 30A và TKB

Danh sách sinh viên học lại hệ 30A và TKB

Danh sách sinh viên học lại hệ 30A

Thông báo kế hoạch tổ chức học giai đoạn 2 học kỳ 3 năm học 2012 - 2013

Thông báo kế hoạch tổ chức học giai đoạn 2 học kỳ 3 năm học 2012 - 2013

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012 – 2013 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học giai đoạn 2 học kỳ 3 năm học 2012 - 2013 từ ngày 22/06 – 04/08/2013.

Quy định học phí tín chỉ năm học 2013-2014

Quy định học phí tín chỉ năm học 2013-2014

Mức học phí tính theo tháng (đồng/tháng/1 sinh viên, theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ): tính chung cho tất cả các khóa đào tạo: 41, 42, 43, 44, 45, học bổ sung kiến thức (hệ 30A, giãn điểm ưu tiên khu vực Tây Bắc)

No Picture

Công văn V/v rà soát khối lượng, nội dung học phần trong khung chương trình mới

Hiện nay Nhà trường đã ban hành Chương trình đào tạo theo tín chỉ áp dụng đào tạo từ khóa 44. Chương trình đào tạo được xây dựng với tổng số 120 TC áp dụng cho khóa đào tạo 4 năm và 135 TC cho khóa đào tạo 4,5 năm. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình theo hướng thiết thực, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và chuẩn đầu ra, giảm tải lý thuyết, tăng tính thực tế, cần thiết phải rà soát khối lượng, nội dung kiến thức của từng học phần môn học.

Hướng dẫn đóng học phí online

Hướng dẫn đóng học phí online

Hướng dẫn đóng học phí online

No Picture

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

Thi kết thúc học phần, kiểm tra giữa kỳ trong đào tạo theo tín chỉ thực hiện theo Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 924), Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 135/QĐ-ĐHTN (gọi tắt là Quy định 135) ngày 02/02/2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Quy định về đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-ĐT ngày 06/5/2009 (gọi tắt là Quy định 271) của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

Lượt truy cập: 26864571

Đang online: 495

Ngày hôm qua: 7515

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ