Thông báo nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học

Thông báo nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học

Thông báo nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN

Thông báo tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka năm 2016

Thông báo tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka năm 2016

Thông báo tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka năm 2016

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu quy trình thuộc đề tài cấp ĐHTN

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu quy trình thuộc đề tài cấp ĐHTN

Được sự ủy quyền của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học:

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN

Được sự ủy quyền của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học:

Thông báo họp HĐ nghiệm thu cấp Bộ đề tài/dự án KHCN cấp Bộ

Thông báo họp HĐ nghiệm thu cấp Bộ đề tài/dự án KHCN cấp Bộ

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài/dự án KH&CN cấp bộ:

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài KHCN các cấp đợt 1 năm 2016

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài KHCN các cấp đợt 1 năm 2016

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài KHCN các cấp đợt 1 năm 2016

Thông báo mời dùng ngân hàng thông tin khoa học công nghệ

Thông báo mời dùng ngân hàng thông tin khoa học công nghệ

Thông báo mời dùng thử ngân hàng thông tin khoahoctot.vn

Thông báo gửi đăng bài trên Tạp chí Công thương

Thông báo gửi đăng bài trên Tạp chí Công thương

Thông báo gửi đăng bài nghiên cứu khoa học trên Tạp chí Công thương

Thông báo đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Lào Cai

Thông báo đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Lào Cai

Thông báo đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Lào Cai năm 2017

Yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm

Yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm

Công văn của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm

Thông báo của ĐHTN về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Thông báo của ĐHTN về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Thông báo của Đại học Thái Nguyên về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai

Thông báo cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2016"

Thông báo cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2016"

Thông báo cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2016"

TB đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

TB đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

TB đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

TIN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 25516241

Đang online: 7700

Ngày hôm qua: 14998

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ