Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2014-TN02-03

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2014-TN02-03

Được sự ủy quyền của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ:

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-03

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-03

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-03

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-02

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-02

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-02

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ:

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu quy trình KHCN thuộc đề tài cấp Bộ mã số B2013-TN03-01

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu quy trình KHCN thuộc đề tài cấp Bộ mã số B2013-TN03-01

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu quy trình KHCN thuộc đề tài cấp Bộ mã số B2013-TN03-01

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-05

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-05

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-05; CNĐT: Ths. Đặng Thị Thu Hà

Thông báo đề xuất đề tài KHCN cấp ĐH năm 2017

Thông báo đề xuất đề tài KHCN cấp ĐH năm 2017

Thông báo đề xuất đề tài KHCN cấp ĐH năm 2017

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2013-TN03-01

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2013-TN03-01

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN mã số ĐH2013-TN03-01

Thông báo đề xuất đề tài hợp tác với tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020

Thông báo đề xuất đề tài hợp tác với tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020

Thông báo đề xuất đề tài hợp tác với tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020

Thông báo nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học

Thông báo nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học

Thông báo nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN

Thông báo tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka năm 2016

Thông báo tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka năm 2016

Thông báo tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH – Euréka năm 2016

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu quy trình thuộc đề tài cấp ĐHTN

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu quy trình thuộc đề tài cấp ĐHTN

Được sự ủy quyền của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học:

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHTN

Được sự ủy quyền của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học:

Thông báo họp HĐ nghiệm thu cấp Bộ đề tài/dự án KHCN cấp Bộ

Thông báo họp HĐ nghiệm thu cấp Bộ đề tài/dự án KHCN cấp Bộ

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài/dự án KH&CN cấp bộ:

Lượt truy cập: 39912962

Đang online: 4473

Ngày hôm qua: 13153

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ