Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp ĐHTN

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài KHCN các cấp đợt 1 năm 2016

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài KHCN các cấp đợt 1 năm 2016

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài KHCN các cấp đợt 1 năm 2016

Thông báo mời dùng ngân hàng thông tin khoa học công nghệ

Thông báo mời dùng ngân hàng thông tin khoa học công nghệ

Thông báo mời dùng thử ngân hàng thông tin khoahoctot.vn

Thông báo gửi đăng bài trên Tạp chí Công thương

Thông báo gửi đăng bài trên Tạp chí Công thương

Thông báo gửi đăng bài nghiên cứu khoa học trên Tạp chí Công thương

Thông báo đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Lào Cai

Thông báo đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Lào Cai

Thông báo đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Lào Cai năm 2017

Yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm

Yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm

Công văn của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm

Thông báo của ĐHTN về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Thông báo của ĐHTN về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Thông báo của Đại học Thái Nguyên về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN với tỉnh Lào Cai

Thông báo cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2016"

Thông báo cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2016"

Thông báo cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2016"

TB đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

TB đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

TB đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Kết luận của Hiệu trưởng về việc đề xuất định hướng đặt hàng tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Nhà trường

Kết luận của Hiệu trưởng về việc đề xuất định hướng đặt hàng tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Nhà trường

Ngày 03/3/2016, Hội đồng KH&ĐT Trường đã họp và thảo luận định hướng đề tài theo đặt hàng tạo ra sản phẩm từ nguồn kinh phí của Nhà trường giai đoạn 2015-2020.

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016 tỉnh Thái Nguyên

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016 tỉnh Thái Nguyên

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016 tỉnh Thái Nguyên

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016 tỉnh Hà Giang

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016 tỉnh Hà Giang

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016 tỉnh Hà Giang

Lượt truy cập: 39333160

Đang online: 5718

Ngày hôm qua: 15253

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ