Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Yên Bái của PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Yên Bái của PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn mới phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng.

Kết quả nghiệm tu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ B2016-TNA-09

Kết quả nghiệm tu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ B2016-TNA-09

Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái” – Mã số: B2016-TNA-09 – Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Trung Kiên. Kết quả nghiệm thu đề tài xếp loại "Đạt".

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sơ đề tài KH&CN cấp tỉnh tỉnh Yên Bái

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sơ đề tài KH&CN cấp tỉnh tỉnh Yên Bái

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn mới phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái" - chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng vào 15h30 ngày 18/3/2019 tại phòng họp A1 trường Đại học Nông Lâm

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ B2015-TN02-04

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ B2015-TN02-04

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ: Nghiên cứu nhân, trồng cây Sơn đậu căn (Sophora tonkinensis Gagnep) họ Đậu (Fabanceae) tại vùng núi đá vôi tỉnh Cao Bằng” – Mã số: B2015-TN02-04 – Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Minh Hòa. Kết quả đề tài đạt yêu cầu và đề nghị được nghiệm thu chính thức.

Thông tin nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ B2016-TNA-09

Thông tin nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ B2016-TNA-09

Nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ: Nghiên cứu chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái” - Chủ nhiệm dự án: TS. Trần Trung Kiên lúc 15h30 ngày 13/3/2019 tại phòng họp A1

Kết quả nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ B2017-TNA-34

Kết quả nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ B2017-TNA-34

Ngày 03/03/2019 đã tiến hành họp hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu sự lưu hành ba bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa động vật và người (bệnh giun xoắn, bệnh gạo lợn, bệnh sán lá gan lớn) và biện pháp phòng chống tại tỉnh Sơn La” – Mã số: B2017-TNA-34 – Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan. Đề tài nghiệm thu đạt mức Xuất sắc.

Thông tin nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2015-TN02-04

Thông tin nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2015-TN02-04

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu nhân, trồng cây Sơn đậu căn (Sophora tonkinensis Gagnep) họ Đậu (Fabanceae) tại vùng núi đá vôi tỉnh Cao Bằng - Mã số: B2015-TN02-04 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Minh Hòa vào 15h00 ngày 10/03/2019 tại Phòng họp A1 của trường Đại học Nông Lâm

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2015-TN02-04

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2015-TN02-04

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ B2015-TN02-04: Nghiên cứu nhân, trồng cây Sơn đậu căn (Sophora tonkinensis Gagnep) họ Đậu (Fabanceae) tại vùng núi đá vôi tỉnh Cao Bằng - Chủ nhiệm: ThS. Trần Minh Hòa.

Nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - CNĐT: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - CNĐT: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Nghiệm thu cấp bộ đề tài cấp Bộ mã số B2017-TNA-34 của GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: "Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam" - Mã số: B2017-TNA-33 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thoa vào lúc 09h30 ngày 26/01/2019 (thứ 7) tại phòng họp A1.

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Thông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng biện pháp kỹ thuật cho giống dưa lê Hàn Quốc nhập nội tại Thái Nguyên - Mã số: B2017-TNA-36 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Kiều Oanh vào lúc 08h00 ngày 26/01/2019 tại Phòng họp A1

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ B2017-TNA-37

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ B2017-TNA-37

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshu Marc) tại Bắc Kạn và Thái Nguyên” - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Luân Thị Đẹp – Mã số: B2017-TNA-37, kết quả: Hội đồng thông qua và đồng ý cho đề tài nghiệm thu cấp Bộ.

Quy định về việc Khuyến khích nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Đại học Thái Nguyên

Quy định về việc Khuyến khích nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 2358/QĐ-ĐHTN ngày 19/11/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Đại học Thái Nguyên

Lượt truy cập: 42348719

Đang online: 7742

Ngày hôm qua: 15076

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ