Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp bộ B2015-TN02-01

Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp bộ B2015-TN02-01

Thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2018 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ rệp muội và bệnh thối rễ trên cao lương ngọt cao sản nhập nội từ Nhật Bản” - Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Văn Điền đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Xuất sắc”

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2014-TN02-04

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2014-TN02-04

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu kỹ thuật canh tác nâng cao năng suất và chất lượng khoai lang vùng trung du và miền núi phía Bắc” - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN mã số ĐH2013-TN03-01

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN mã số ĐH2013-TN03-01

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cao lương triển vọng ở Thái Nguyên phục vụ sản xuất Ethanol sinh học”; mã số ĐH2013-TN03-08, CNĐT: ThS. Trần Minh Hòa.

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-08

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-08

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN mã số ĐH2014-TN03-08, CNĐT: ThS. Hoàng Kim Diệu

Công văn và biểu mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Công văn và biểu mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Công văn và biểu mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Quyết định 776/QĐ-ĐHNL ban hành quy định tính giờ chuẩn hoạt động khoa học và công nghệ

Quyết định 776/QĐ-ĐHNL ban hành quy định tính giờ chuẩn hoạt động khoa học và công nghệ

Quyết định 776/QĐ-ĐHNL ngày 25/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định tính giờ chuẩn hoạt động khoa học và công nghệ

Công văn của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên NCKH" năm 2016

Công văn của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên NCKH" năm 2016

Công văn số 3876/BGDĐT-KHCNMT của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2016

Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN theo đặt hàng

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN theo đặt hàng

Quyết định 744/QĐ-KHCN ngày 29/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN theo đặt hàng của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Hội nghị trù bị Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 49

Hội nghị trù bị Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 49

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 49, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - đơn vị chủ tịch luân phiên của Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị trù bị vào ngày 24/7/2016.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 49

Kế hoạch tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 49

Cuối năm 2016, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là đơn vị đăng cai Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 49. Hội thảo lần này do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang cùng thực hiện với chủ đề: “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Hà Giang”.

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN "Nghiên cứu sử dụng thân và lá tươi của một số giống cao lương ngọt làm thức ăn nuôi trâu, bò thịt”

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHTN "Nghiên cứu sử dụng thân và lá tươi của một số giống cao lương ngọt làm thức ăn nuôi trâu, bò thịt”

Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-ĐHTN ngày 09 tháng 06 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, ngày 27 tháng 06 năm 2016 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu sử dụng thân và lá tươi của một số giống cao lương ngọt làm thức ăn nuôi trâu, bò thịt”- Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống và phát triển sản xuất chuối hàng hóa ...”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống và phát triển sản xuất chuối hàng hóa ...”

Thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 05 năm 2016 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26 tháng 06 năm 2016 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống và phát triển sản xuất chuối hàng hóa cho 2 giống chuối bản địa Phấn vàng và chuối Bắc Kạn vùng trung du miền núi phía Bắc” - Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Huấn đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Nghiệm thu cấp Bộ dự án SXTN cấp Bộ  “Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn (cà chua, dưa vàng) bằng phương pháp trồng trên giá thể cho vùng Đông Bắc”

Nghiệm thu cấp Bộ dự án SXTN cấp Bộ “Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn (cà chua, dưa vàng) bằng phương pháp trồng trên giá thể cho vùng Đông Bắc”

Nghiệm thu cấp Bộ dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: “Hoàn thiện thiết bị (nhà lưới mái che) và công nghệ sản xuất rau an toàn (cà chua, dưa vàng) bằng phương pháp trồng trên giá thể cho vùng Đông Bắc”

Danh mục văn bản hướng dẫn trong quản lý khoa học công nghệ

Danh mục văn bản hướng dẫn trong quản lý khoa học công nghệ

Danh mục bao gồm các văn bản trong quản lý khoa học công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ, cấp đại học, cấp trường...

Lượt truy cập: 26866432

Đang online: 1524

Ngày hôm qua: 8110

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ