Thông báo thời gian phỏng vấn sinh viên đi Israel năm 2014

Thông báo thời gian phỏng vấn sinh viên đi Israel năm 2014

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập nghề tại Israel năm 2014 thời gian phỏng vấn như sau:

Thông báo tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng Fulbright – Hoa Kỳ

Thông báo tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng Fulbright – Hoa Kỳ

Thông báo tham dự buổi giới thiệu chương trình học bổng Fulbright – Hoa Kỳ tại Đại học Thái Nguyên

Buổi giới thiệu chương trình TTS và Du học tại Nhật Bản ngày 09/03/2014

Buổi giới thiệu chương trình TTS và Du học tại Nhật Bản ngày 09/03/2014

Thời gian: 10h00 ngày 09/03/2014 Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Trung tâm Liên Kết Đào tạo Quốc Tế - Đại học Nông Lâm

Thông báo tuyển giáo viên tiếng Nhật

Thông báo tuyển giáo viên tiếng Nhật

Bộ phận Thực tập nghề - Du học Địa chỉ: Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm Liên hệ nộp hồ sơ: A. Việt - A. Bắc

Thông báo về việc tọa đàm giới thiệu học bổng Happel

Thông báo về việc tọa đàm giới thiệu học bổng Happel

Thông báo số 118/TB-KHTC ngày 24/2/2014 của Nhà trường về việc tổ chức tọa đàm giới thiệu học bổng Happel

Thông báo tham dự chương trình giới thiệu học bổng chính phủ Úc năm học 2015

Thông báo tham dự chương trình giới thiệu học bổng chính phủ Úc năm học 2015

Thông báo tham dự chương trình giới thiệu học bổng chính phủ Úc năm học 2015

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2014

Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2014

Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên, theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia), Quỹ thông báo kế hoạch tài trợ cho các đề tài năm 2014.

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Điều lệ Hội thi giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy lần 2, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Quyết định, danh sách giảng viên tham dự thi Đổi mới phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo lần II, năm học 2013-2014

Thông báo KH Hội thi giảng viên đổi mới PP giảng dạy lần 2 năm học 2013-2014

Thông báo KH Hội thi giảng viên đổi mới PP giảng dạy lần 2 năm học 2013-2014

Thông báo KH Hội thi giảng viên đổi mới PP giảng dạy lần 2 năm học 2013-2014

Thông báo viết bài nghiên cứu và tham dự hội thảo quốc tế RENPER 5

Thông báo viết bài nghiên cứu và tham dự hội thảo quốc tế RENPER 5

Thông báo số 173/TB-ĐHTN của Đại học Thái Nguyên về việc Viết bài nghiên cứu và tham dự hội thảo quốc tế Mạng lưới khu vực về chống đói nghèo lần thứ V (RENPER 5).

Thông báo tuyển sinh Chương trình thực tập sinh và du học Nhật Bản năm 2014

Thông báo tuyển sinh Chương trình thực tập sinh và du học Nhật Bản năm 2014

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế (LKĐTQT), Trường Đại học Nông Lâm thông báo về Chương trình thực tập sinh và du học Nhật Bản năm 2014 với nội dung như sau:

Thông báo tuyển sinh sinh viên đi thực tập nghề tại Israel 2014

Thông báo tuyển sinh sinh viên đi thực tập nghề tại Israel 2014

Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế (LKĐTQT), Trường Đại học Nông Lâm thông báo về Chương trình thực tập nghề nghiệp tại Israel năm 2014 dành cho các khoa với nội dung như sau:

Lượt truy cập: 29020923

Đang online: 16799

Ngày hôm qua: 22923

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ