Thông báo tuyển dụng cán bộ Chương trình New Zealand và Singapore

Thông báo tuyển dụng cán bộ Chương trình New Zealand và Singapore

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc cho Chương trình New Zealand và Singapore. Thông tin chi tiết như sau:

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2018

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2018

Công văn số 176-KHCN về đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2018

Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học của Trường Đại học Thủ dầu một

Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học của Trường Đại học Thủ dầu một

Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học Chủ đề "Công nghệ sinh học và Sinh học ứng dụng khu vực Đông Nam Bộ"

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20

Thông tin luận án của NCS. Triệu Tiến Dũng

Thông tin luận án của NCS. Triệu Tiến Dũng

Thông tin luận án của NCS. Triệu Tiến Dũng

Thông báo học bổng tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Indonexia

Thông báo học bổng tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Indonexia

Căn cứ Thông báo của Khoa Nông nghiệp, Đại học Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, Trường Đại học Nông Lâm trân trọng thông báo tuyển sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên từ tháng 08 đến tháng 12 năm 2017 (05 tháng) tại Khoa Nông nghiệp, Đại học Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng cán bộ Chương trình Thực tập nghề Israel

Thông báo tuyển dụng cán bộ Chương trình Thực tập nghề Israel

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ làm cho Chương trình thực tập nghề Israel và Nhật Bản, thông tin chi tiết như sau:

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài lĩnh vực KHXH và nhân văn do Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài lĩnh vực KHXH và nhân văn do Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài lĩnh vực KHXH và nhân văn do Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ, bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Thông tin luận án của NCS. Trần Thị Thu Hiền

Thông tin luận án của NCS. Trần Thị Thu Hiền

Thông tin luận án của NCS. Trần Thị Thu Hiền

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thông báo chương trình thực tập tại nước ngoài của IAESTE Việt Nam và thông tin học bổng VLIR-UOS

Thông báo chương trình thực tập tại nước ngoài của IAESTE Việt Nam và thông tin học bổng VLIR-UOS

Thông báo chương trình thực tập tại nước ngoài của IAESTE Việt Nam và thông tin học bổng VLIR-UOS

Lượt truy cập: 22534022

Đang online: 11717

Ngày hôm qua: 18974

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ