Thông báo nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ quỹ gen - CNĐT: TS. Hồ Ngọc Sơn

Thông báo nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ quỹ gen - CNĐT: TS. Hồ Ngọc Sơn

Nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu khoa học thuộc nhiệm vụ quỹ gen: “Khai thác phát triển nguồn gen Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) tại Hà Giang”. - Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Ngọc Sơn

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh (Hà Giang) - CNĐT: TS. Bùi Lanh Anh

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh (Hà Giang) - CNĐT: TS. Bùi Lanh Anh

Thông báo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp tỉnh (Hà Giang) – Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Lan Anh

Thông tin luận án của NCS. Đặng Minh Tơn

Thông tin luận án của NCS. Đặng Minh Tơn

Thông tin luận án của NCS. Đặng Minh Tơn

Thông báo tuyển sinh thực tập nghề nghiệp 6 tháng tại Nhật Bản

Thông báo tuyển sinh thực tập nghề nghiệp 6 tháng tại Nhật Bản

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp trực tiếp với đối tác Nhật Bản tuyển sinh Chương trình thực tập nghề 6 tháng tại Nhật Bản năm 2018 dành cho sinh viên Nữ của Nhà trường. Thông tin chi tiết về Chương trình như sau:

Thông tin luận án của NCS.Trần Xuân Đức

Thông tin luận án của NCS.Trần Xuân Đức

Thông tin luận án của NCS.Trần Xuân Đức

Thông tin luận án của NCS. Phạm Thị Trang

Thông tin luận án của NCS. Phạm Thị Trang

Thông tin luận án của NCS. Phạm Thị Trang

Thông tin luận án của NCS. Đặng Thị Hồng Phương

Thông tin luận án của NCS. Đặng Thị Hồng Phương

Thông tin luận án của NCS. Đặng Thị Hồng Phương

Thông tin luận án NCS Phạm Thị Hồng Hạnh

Thông tin luận án NCS Phạm Thị Hồng Hạnh

Thông tin luận án NCS Phạm Thị Hồng Hạnh

Thông tin luận án NCS Bùi Thanh Hải

Thông tin luận án NCS Bùi Thanh Hải

Thông tin luận án NCS Bùi Thanh Hải

Thông báo mở lớp tiếng Anh tự nguyện cho sinh viên tham gia Chương trình Thực tập nghề Israel năm 2018

Thông báo mở lớp tiếng Anh tự nguyện cho sinh viên tham gia Chương trình Thực tập nghề Israel năm 2018

Nhằm giúp sinh viên có nguyện vọng tham gia Chương trình Thực tập nghề Israel năm 2018 nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế mở lớp tiếng Anh giao tiếp với thông tin chi tiết như sau:

Thông báo tuyển sinh Chương trình thực tập nghề nông nghiệp tại Israel năm 2018

Thông báo tuyển sinh Chương trình thực tập nghề nông nghiệp tại Israel năm 2018

Trung tâm ĐT&PTQT trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình thực tập nghề nghiệp tại Israel năm 2018 dành cho sinh viên các khoa với nội dung như sau:

Tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Thái

Tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Thái

Nhân viên kinh doanh_ số lượng: 5 người

Lượt truy cập: 27615884

Đang online: 2980

Ngày hôm qua: 9643

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ