Công văn và biểu mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Công văn và biểu mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Công văn và biểu mẫu kê khai giờ nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016

Quyết định 776/QĐ-ĐHNL ban hành quy định tính giờ chuẩn hoạt động khoa học và công nghệ

Quyết định 776/QĐ-ĐHNL ban hành quy định tính giờ chuẩn hoạt động khoa học và công nghệ

Quyết định 776/QĐ-ĐHNL ngày 25/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định tính giờ chuẩn hoạt động khoa học và công nghệ

Công văn của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên NCKH" năm 2016

Công văn của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên NCKH" năm 2016

Công văn số 3876/BGDĐT-KHCNMT của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2016

Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học

Thông tư liên tịch về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

Thông tư liên tịch về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

Mẫu thuyết minh và hợp đồng đề tài cấp Trường năm 2016

Mẫu thuyết minh và hợp đồng đề tài cấp Trường năm 2016

Mẫu thuyết minh và hợp đồng đề tài cấp Trường

Giới thiệu và hướng dẫn tham gia chương trình KHCN Quốc gia

Giới thiệu và hướng dẫn tham gia chương trình KHCN Quốc gia

Ngày 06/11/2015, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghê quốc gia phối hợp cùng Trường Đại học Nông Lâm tổ chức Hội thảo "Trao đổi thông tin và đề xuất nhiệm vụ các chương trình KHCN Quốc gia".

Quyết định 1630/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên

Quyết định 1630/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên

Quyết định 1630/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 22/4/2015, Bộ Tài chính và Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Quy trình thực hiện đề tài KHCN các cấp - Trường Đại học Nông Lâm

Quy trình thực hiện đề tài KHCN các cấp - Trường Đại học Nông Lâm

Quy trình thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp - Trường Đại học Nông Lâm

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động  khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015

BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

Các biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT được thực hiện theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 (Gồm 19 mẫu) và theo Hướng dẫn số 1183/QLKH-ĐHTN V/v Điều chỉnh quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ của ĐHTN

BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC

BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC

Gồm 31 biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp Đại học (Theo Phụ lục 1 - Quyết định số 84/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 1 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

No Picture

Văn bản Bộ KH&CN ban hành

Gồm 05 văn bản hiện hành về quản lý Khoa học và Công nghệ

Văn bản Bộ GD&ĐT ban hành

Văn bản Bộ GD&ĐT ban hành

Gồm 05 văn bản hiện hành về Quản lý Khoa học và Công nghệ

Lượt truy cập: 26866492

Đang online: 1562

Ngày hôm qua: 8110

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ