Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 về việc Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"

Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 về việc Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"

Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05/5/2017 về việc Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"

Nghị định 70/2018/NĐ-CP và Thông tư 63/2018/TT-BTC về việc quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

Nghị định 70/2018/NĐ-CP và Thông tư 63/2018/TT-BTC về việc quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về việc quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP

Thông tư liên tịch về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

Thông tư liên tịch về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN

Quyết định 1630/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên

Quyết định 1630/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên

Quyết định 1630/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học công nghệ của Đại học Thái Nguyên

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước

Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 22/4/2015, Bộ Tài chính và Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Quy trình thực hiện đề tài KHCN các cấp - Trường Đại học Nông Lâm

Quy trình thực hiện đề tài KHCN các cấp - Trường Đại học Nông Lâm

Quy trình thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp - Trường Đại học Nông Lâm

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động  khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

No Picture

Văn bản Bộ KH&CN ban hành

Gồm 05 văn bản hiện hành về quản lý Khoa học và Công nghệ

Văn bản Bộ GD&ĐT ban hành

Văn bản Bộ GD&ĐT ban hành

Gồm 05 văn bản hiện hành về Quản lý Khoa học và Công nghệ

Văn bản Đại học Thái Nguyên ban hành

Văn bản Đại học Thái Nguyên ban hành

Gồm 03 văn bản hiện hành về Quản lý khoa học

Văn bản Trường Đại học Nông Lâm ban hành

Văn bản Trường Đại học Nông Lâm ban hành

Gồm 02 văn bản hiện hành Quy định về công tác quản lý KH&CN và Quy định về Sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Nông Lâm

Lượt truy cập: 31222106

Đang online: 12643

Ngày hôm qua: 16111

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ