Quy trình phục vụ công tác đào tạo

Quy trình phục vụ công tác đào tạo

Quy trình phục vụ công tác đào tạo

QĐ ban hanh quy dinh ve to chuc và QL thi ket thuc hoc phan

QĐ ban hanh quy dinh ve to chuc và QL thi ket thuc hoc phan

QĐ ban hanh quy dinh ve to chuc và QL thi ket thuc hoc phan

QĐ ban hành quy định về ctac quản lý và quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ của trường ĐHNL

QĐ ban hành quy định về ctac quản lý và quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ của trường ĐHNL

QĐ ban hành quy định về ctac quản lý và quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ của trường ĐHNL

QĐ ban hành quản lý tổ chức thực hành, TT. RN trong đào tạo tín chỉ khóa 44

QĐ ban hành quản lý tổ chức thực hành, TT. RN trong đào tạo tín chỉ khóa 44

QĐ ban hành quản lý tổ chức thực hành, TT. RN trong đào tạo tín chỉ khóa 44

Bộ 5 bài giảng

Bộ 5 bài giảng

Bộ 5 bài giảng

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Công văn: V/v quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên

Công văn: V/v xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy

Công văn: V/v xây dựng 5 tài liệu phục vụ giảng dạy

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên tại Công văn số 527/ĐHTN-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc quy định tài liệu giảng dạy của giảng viên Đại học Thái Nguyên; Để đảm bảo triển khai xây dựng 5 tài liệu giảng dạy của giảng viên theo đúng tiến độ như Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng ban hành theo Thông báo số 774/TB-ĐT ngày 23 tháng 9 năm 2013. Nhà trường thông báo và hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:

Quyết định: V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định: V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Thái Nguyên" được phê duyệt kèm theo quyết định số: 3647/GD-ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Căn cứ "Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo quyết định số: 408/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

Lượt truy cập: 43836385

Đang online: 9952

Ngày hôm qua: 19358

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ