Khoa Công nghệ sinh học & CNTP
50 năm TL
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ HSSV Quản lý sinh viên
08/12/2012 11:29 - Xem: 5102

Quy định về công tác quản lý sinh viên nội - ngoại trú

Quy định về công tác quản lý sinh viên nội - ngoại trú.(Áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm) Ban hành kèm theo Quyết định số 959/2012/QĐ-HSSV ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng

 

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI, NGOẠI TRÚ

Áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm Ban hành kèm theo Quyết định số 959/2012/QĐ-HSSV ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng

Chương I

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN NỘI, NGOẠI TRÚ

I- ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI TRÚ

Sinh viên ở các khu ký túc xá (KTX) trong khu vực trường, do Nhà trường quản lý được gọi là sinh viên nội trú;

Điều 1. Quyền của sinh viên nội trú

1. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được ở và sử dụng các trang thiết bị trong khu nội trú theo hợp đồng nội trú đã ký với nhà trường (hoặc Ban quản lý khu nội trú) để phục vụ học tập và sinh hoạt;

2. Được tham gia các hoạt động phục vụ đời sống văn hoá, tinh thần do nhà trường tổ chức trong khu nội trú;

3. Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong khu nội trú;

4. Được kiến nghị với Ban quản lý khu nội trú và nhà trường các giải pháp để góp phần xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên trưởng ban quản lý khu nội trú của nhà trường giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên trong khu nội trú;

Điều 2. Nghĩa vụ của sinh viên nội trú

1. Đối với sinh viên năm thứ nhất nhập học vào trường phải ở trong nội trú để nhà trường quản lý (trừ những sinh viên có hộ khẩu ở TP Thái Nguyên và huyện lân cận, nhưng không xa trường quá 20 Km);

2. Đối với sinh viên năm thứ hai trở đi sinh viên có nguyện vọng vào ở nội trú hay chuyển ra ở ngoại trú phải làm đơn nộp cho nhà trường (qua phòng Công tác HSSV) xem xét giải quyết;

3. Thực hiện đăng ký ở nội trú đúng quy định (thời gian đăng ký của học kỳ 1 chậm nhất vào ngày 30/9 và học kỳ 2 chậm nhất vào 15/3 hàng năm). Nếu vắng mặt tại khu nội trú quá 2 ngày phải báo với Ban quản lý khu nội trú;

4. Chấp hành nghiêm các quy định của khu nội trú về việc tiếp khách trong phòng ở, giờ tự học, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của sinh viên khác trong phòng ở và khu nội trú. Đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong khu nội trú;

5. Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung trong khu nội trú;

6. Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú theo quy định trong hợp đồng;

7. Nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của khu nội trú phải bồi thường theo quy định của Ban quản lý khu nội trú;

8. Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong khu nội trú liên quan đến sinh viên vi phạm nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý khu nội trú;

9. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú tổ chức; tích cực tham gia xây dựng khu nội trú văn minh, sạch đẹp, an toàn;

Điều 3. Các hành vi sinh viên nội trú không được làm

1. Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường, viết vẽ, che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của khu nội trú;

2. Gây mất trật tự, an ninh ảnh hưởng đến khu nội trú;

3. Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú;

4. Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của khu nội trú khi chưa được phép của Ban quản lý khu nội trú;

5. Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, mại dâm dưới mọi hình thức;

6. Tự ý phát tán, truyền bá các tài liệu, ấn phẩm dưới mọi hình thức liên quan đến Tôn giáo chưa được các cơ quan chức năng hoặc Nhà trường cho phép;

7. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác trong khu nội trú;

8. Nghiêm cấm nấu ăn, đun nấu trong phòng ở;

II- ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Sinh viên không ở trong các KTX do Nhà trường quản lý, được gọi là sinh viên ngoại trú;

 

Điều 4Quyền của sinh viên ngoại trú

1. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn; được chính quyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.

2. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình đến chính quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan có liên quan khác về những vấn đề có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên ngoại trú.

Điều 5Nghĩa vụ của sinh viên ngoại trú

1. Làm thủ tục xin ra ở ngoại trú với nhà trường (thời gian đăng ký của học kỳ 1 chậm nhất vào ngày 30/9 và học kỳ 2 chậm nhất vào 15/3 hàng năm);

Riêng đối với sinh viên có hộ khẩu được quy định ở (mục 1 Điều 2 của quy định này), chỉ làm đơn không cần có ý kiến của công an phường (xã, thị trấn).

2. Khi được phép của công an phường (xã, thị trấn) cho đăng ký tạm trú, chậm nhất sau 15 ngày sinh viên phải báo cáo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình: họ tên chủ nhà trọ, số nhà, đường phố (thôn, xóm), phường (xã, thị trấn), quận (huyện), điện thoại liên hệ (nếu có);

3. Sinh viên có trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng với chủ nhà trọ; không đưa người khác vào nhà trọ khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà trọ; báo với chủ nhà trọ đăng ký tạm vắng với công an phường (xã, thị trấn) trong trường hợp rời khỏi nhà trọ từ 24 giờ trở lên;

4. Khi thay đổi chỗ ở ngoại trú mới, sinh viên phải làm đơn xin phép nhà trường để làm lại thủ tục đăng ký tạm trú với công an phường (xã, thị trấn) và phải báo cáo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú mới của mình;

5. Sinh viên phải cam kết với nhà trường và công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương về trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sống lành mạnh;

6. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hoạt động khác do địa phương tổ chức;

Điều 6Các hành vi sinh viên ngoại trú không được làm

1. Sản xuất, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy, các loại vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại;

2. Tham gia các hoạt động đánh bạc, mại dâm  dưới mọi hình thức và đua xe trái phép;

3. Tàng trữ, lưu hành, sử dụng hoặc truyền bá phim ảnh, băng đĩa và các văn hóa phẩm đồi trụy, kích động bạo lực, các tài liệu có nội dung phản động;

4. Gây ồn ào, mất trật tự và các hành vi thiếu văn hóa khác; gây gổ, kích động đánh nhau; tổ chức băng nhóm, bè phái, tụ tập gây rối trật tự, trị an; gây ô nhiễm môi trường nơi đang ở;

5. Truyền đạo trái phép, truyền bá mê tín, hủ tục;

Điều 7. Trước khi kết thúc học kỳ 15 ngày, sinh viên phải nộp giấy nhận xét của địa phương hoặc (chủ hộ) nơi đang ở ngoại trú cho nhà trường;

Chương II

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

I- ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI TRÚ

Điều 8. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên nội trú

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên nội trú của trường gồm có Ban giám hiệu, Phòng Công tác HSSV, Ban (bộ phận) quản lý khu nội trú, BCN các khoa, GVCN các lớp và cán bộ làm công tác quản lý khu nội trú;

Căn cứ điều kiện của Nhà trường, Hiệu trưởng quy định hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên nội trú phù hợp, bảo đảm thực hiện các nội dung công tác sinh viên nội trú theo quy định này;

Điều 9. Trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường

1. Căn cứ vào quy định này, Nhà trường ban hành nội quy, quy định cụ thể công tác sinh viên nội trú phù hợp với điều kiện của trường và tổ chức thực hiện công tác sinh viên nội trú theo quy định;

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý sinh viên nội trú hàng năm của trường; kế hoạch xây dựng, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng của khu nội trú.

3. Xét duyệt danh sách sinh viên thuộc diện được miễn hoặc giảm phí nội trú (nếu có), hỗ trợ sinh viên khuyết tật, sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn;

4. Bảo đảm các điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong công tác sinh viên nội trú;

5. Quy định hoạt động của các khu nội trú do tổ chức, cá nhân xây dựng trong khuôn viên của nhà trường thực hiện theo quy định;

6. Quy định mức thu lệ phí phòng ở, điện, nước cho sinh viên ở trong khu nội trú theo từng học kỳ;

Điều 10. Trách nhiệm của phòng công tác HSSV

1. Phòng công tác HSSV thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ GD&ĐT và của Đại học Thái Nguyên ;

2. Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú trong công tác quản lý, giáo dục toàn diện cho sinh viên trong khu nội trú;

3. Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra có liên quan và công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên nội trú;

Điều 11. Trách nhiệm Ban quản lý sinh viên khu nội trú

1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo , Đại học Thái Nguyên và Nội quy, Quy định của nhà trường về công tác sinh viên nội trú;

2. Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho sinh viên ở nội trú với công an xã, (phường, thị trấn) hoặc hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật;

3. Lập sơ đồ các phòng ở và lập sổ theo dõi sinh viên nội trú theo mẫu quy định, cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi chỗ ở của sinh viên nội trú;

4. Phân công cán bộ trực trong khu nội trú 24/24 giờ trong ngày để giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của sinh viên trong khu nội trú và xử lý các vi phạm;

5. Tổ chức các hoạt động tự quản của sinh viên để phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm với bản thân và tôn trọng tập thể của sinh viên nội trú.

6. Hàng quý tổ chức đối thoại giữa Ban giám hiệu nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú với đại diện sinh viên nội trú để kịp thời phát hiện, giải quyết nguyện vọng chính đáng của sinh viên nội trú;

7. Xây dựng tiêu chí thi đua giữa các nhà, các phòng trong khu nội trú về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan trong phòng ở của khu nội trú.

8. Có kế hoạch định kỳ kiểm tra, kịp thời nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình hạ tầng cơ sở, công trình phục vụ sinh hoạt của sinh viên và các thiết bị khác trong khu nội trú;

9. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý và đội tự quản trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu nội trú;

10. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, các hoạt động tự quản của sinh viên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong khu nội trú;

11. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn sinh viên bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác;

12. Tổ chức các dịch vụ trông giữ xe, điện thoại công cộng, Internet, khu vui chơi, giải trí, thể thao trong khu nội trú phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu chính đáng của sinh viên để tạo sân chơi lành mạnh, góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên nội trú;

13. Tổ chức các phòng tự học, đọc sách, báo, xem ti vi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phục vụ sinh viên nội trú;

14. Tổ chức nhà ăn, trung tâm dịch vụ, căng tin phục vụ cho sinh viên nội trú thuận tiện, phù hợp với điều kiện kinh tế của sinh viên, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

15. Xây dựng quy định cụ thể về các hoạt động dịch vụ để phục vụ sinh viên trong khu nội trú;

16. Thu lệ phí phòng ở, điện , nước theo đúng mức thu đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Điều 12. Công tác phối hợp

Phòng Công tác HSSV căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

1. Chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn khu nội trú, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra trong khu nội trú;

2. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Đội ANXK và các tổ chức đoàn thể khác trong trường để tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên  nội trú, thực hiện nếp sống văn minh trong khu nội trú.

II- ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Điều 13Trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường

1. Hiệu trưởng (hoặc ủy quyền cho phó Hiệu trưởng) là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp chỉ đạo công tác sinh viên ngoại trú của trường;

2. Phòng Công tác HSSV có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá công tác sinh viên ngoại trú của trường;

3. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường, trước hết là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, có trách nhiệm góp phần thực hiện công tác sinh viên ngoại trú theo quy định này;

Điều 14Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Công tác HSSV

1. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương nơi có sinh viên của trường thường trú hoặc đang tạm trú để:

a) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư đối với sinh viên ngoại trú;

b) Giao ban ít nhất mỗi năm một lần để thông báo giữa nhà trường với công an và chính quyền địa phương về tình hình sinh viên ngoại trú, từ đó đề ra những biện pháp phối hợp nhằm quản lý tốt sinh viên ngoại trú;

2. Hướng dẫn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và quy định của chính quyền địa phương;

3. Xác nhận cho sinh viên của trường được phép ở ngoại trú để công an phường (xã, thị trấn) có cơ sở giải quyết cho đăng ký tạm trú;

Điều 15Nhiệm vụ và quyền hạn của BCN các khoa và GVCN lớp

1. Lập danh sách trích ngang sinh viên ngoại trú theo từng đơn vị lớp, khoa, ghi rõ đầy đủ địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (họ và tên chủ nhà, số nhà, đường phố (thôn, xóm), phường (xã, thị trấn), huyện và ngày đăng ký thường trú hoặc tạm trú của sinh viên lớp mình, khoa mình;

2. Đôn đốc sinh viên ngoại trú đăng ký ở ngoại trú đúng thời hạn và chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương;

3. Căn cứ vào nhận xét của địa phương hoặc (chủ hộ) để kết hợp với việc phân loại sinh viên theo quy chế đánh giá rèn luyện sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên;

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16Khen thưởng.

1. Tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác sinh viên nội, ngoại trú được khen thưởng theo quy định hiện hành;

2. Sinh viên có thành tích trong công tác sinh viên nội, ngoại trú, tùy theo mức độ sẽ được nhà trường xét khen thưởng và tính điểm rèn luyện;

Điều 17Kỷ luật.

1. Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế Công tác sinh viên nội, ngoại trú thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, hoặc đề nghị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

2. Sinh viên vi phạm Quy chế Công tác sinh viên nội, ngoại trú, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo đến đình chỉ học tập, buộc thôi học (theo Quyết định số 221/2012/QĐ-HSSV ban hành ngày 09/3/2012 của Hiệu trưởng )./.

Web các đơn vị
Đang online 2638
Hôm nay 9446
Hôm qua 21703
Tuần này 52352
Tuần trước 131657
Tháng này 3559203
Tháng trước 3121701
Tất cả 42979781

Lượt truy cập: 42979781

Đang online: 2638

Ngày hôm qua: 21703

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ