Khoa Công nghệ sinh học & CNTP
50 năm TL
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Thông báo đào tạo
14/04/2013 16:44 - Xem: 2080

Quy định về tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm học phần hệ vừa làm vừa học (vlvh)

Quy định về tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm học phần hệ vừa làm vừa học (vlvh)

 

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THI, CHẤM THI VÀ QUẢN LÝ ĐIỂM CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-VLVH ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm)

A. Quy định về tổ chức thi, chấm thi và quản lý điểm học phần hệ vừa làm vừa học (vlvh)

1. Quy định về tổ chức thi và chấm thi:

1.1. Quy định về tổ chức thi

          Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ VLVH hàng năm của trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt và căn cứ vào kế hoạch của các khoa, giáo viên được giao phụ trách môn học (gọi tắt là giáo viên) thực hiện đúng các quy định sau đây:

a. Đối với các lớp đặt tại cơ sở liên kết

          1- Trước khi đi giảng giáo viên có trách nhiệm đến Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu của xã hội (gọi tắt là Trung tâm) để nhận Phiếu báo giảng, Phiếu đánh giá môn học, Danh sách sinh viên và đến Phòng TTKT&ĐBCLGD nhận đề thi hết môn của môn học kế trước. Giáo viên có trách nhiệm quản lý đề thi và sử dụng đề thi đúng theo quy định.

          2- Đến cơ sở liên kết, giáo viên có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của cơ sở (do Phòng đào tạo của cơ sở liên kết hoặc Cở sở đào tạo nơi đặt lớp học phân công) để tổ chức thi hết học phần của học phần kế trước, niêm phong túi bài thi, quản lý bài thi và bàn giao lại cho Trung tâm ngay sau khi trở về trường.

b. Đối với các lớp mở tại trường:

          1. Trước ngày bắt đầu của học phần ít nhất 1 ngày, giáo viên đến Trung tâm để nhận Danh sách sinh viên.

          2. Giáo viên có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Trung tâm để tổ chức thi hết học phần của học phần kế trước và niêm phong túi bài thi.

1.2. Quy định về tổ chức chấm thi

          Về tổ chức chấm thi hết học phần giao cho các khoa chuyên môn thực hiện cụ thể:

          1. Khi có thông báo của Trung tâm, trợ lý giáo vụ khảo thí của các khoa đến Trung tâm nhận bài thi của khoa mình và tổ chức việc chấm thi theo quy định hiện hành (Làm phách, chấm điểm, khớp phách, tổng hợp tính điểm chung của học phần, lưu bài thi).

          2. Các khoa bàn giao Bảng điểm học phần (Bảng hoàn chỉnh có đầy đủ chữ ký của 2 giáo viên chấm thi, xác nhận của bộ môn và của Ban chủ niệm khoa/Giáo vụ) cho Trung tâm muộn nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận bài.

          (Thời gian hoàn thành việc giao nhận bài thi và kết quả thi sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá, xem xét thi đua hàng tháng và năm học của cá nhân và đơn vị).

2. Quy định về quản lý điểm thi:

          Sauk hi nhận được bảng điểm của khoa, Trung tâm nhập điểm và quản lý điểm của sinh viên đồng thời theo 3 dạng:

          - Nhập và quản lý trong sổ cái.

          - Nhập và quản lý trên máy tính.

          - Lưu, quản lý các Bảng điểm gốc của các khoa.

          Việc theo dõi, ký xác nhận điểm của sinh viên, gửi thông báo điểm của sinh viên cho cơ sở liên kết và thông báo điểm của sinh viên trên mạng thuộc trách nhiệm của Trung tâm.

3. Quy định về việc thanh quyết toán:

          - Thanh toán cho giáo viên: Mức và các khoản mục thanh toán áp dụng theo quy định hiện hành. Cụ thể: Sau khi nhận được Phiếu báo giảng có xác nhận của cơ sở liên kết và Bảng điểm môn học hoàn chỉnh, Trung tâm viết Phiếu xác nhận thanh toán, gồm: Tiền coi thi, tiền giảng dạy, tiền phục vụ thực hành thực tập (nếu có), tiền chấm thi (mỗi môn học có  2 giáo viên chấm thi).

          - Thanh toán cho trợ lý giáo vụ/ khảo thí các khoa: Tiền tổ chức chấm thi (làm phách, khớp phách, hoàn thiện bảng điểm học phần). Mức thanh toán: 500 đồng/1 bài thi.

          - Phương thức thanh toán: Hàng tháng (hoặc quý) trợ lý giáo vụ/ khảo thí của khoa làm thủ tục thanh quyết toán tiền tổ chức chấm thi các học phần của khoa mình. Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của Trung tâm.

B. Quy định về tổ chức thi, chấm thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

 1. Quy định về tổ chức thi, chấm thi tuyển sinh

         - Việc tôt chức thi tuyển sinh do Ban coi thi của Hội đồng thi tuyển sinh trường (theo Quyết định của Hiệu trưởng) thực hiện:

          - Về việc chấm thi:

          + Các môn thi trắc nghiệm: Do Đại học Thái Nguyên thực hiện.

         + Môn thi tự luận: Do Ban chấm thi của Hội đồng thi tuyển sinh trường (theo Quyết định của Hiệu trưởng) thực hiện. Việc tổ chức chấm thi môn thi tự luận được thực hiện theo quy định chung (phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cử cán bộ tham gia Ban chấm thi: đảm nhận việc làm phách, khớp phách và lưu bài thi theo quy định).

2. Quy định về tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp

          - Việc tổ chức thi và chấm thi tốt nghiệp do Ban coi thi và Ban chấm thi của Hội đồng thi và xét tốt nghiệp trường (theo Quyết định của Hiệu trưởng) thực hiện.

          - Quy định tổ chức chấm thi các môn thi tốt nghiệp được thực hiện theo quy định chung (phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cử cán bộ tham gia Ban chấm thi: đảm nhận việc làm phách, khớp phách và lưu bài thi theo quy định).

C. Quy định tổ chức thi, chấm thi hết học phần hệ liên thông

          Việc tổ chức thi và chấm thi hết học phần hệ Liên thông thực hiện theo “Quy định về tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và kiểm tra giữa kỳ, xét kết quả học tập, xếp hạng học lực và xếp hạng năm đào tạo cho sinh viên hệ chính qui theo học tín chỉ” ban hành theo Quyết định số 245/QĐ-ĐT ngày 8/4/2011 của Hiệu trưởng.

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                              Đã ký

 

                                                                                                      TS. Trần Văn Điền

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1119
Hôm nay 9314
Hôm qua 16615
Tuần này 133670
Tuần trước 116788
Tháng này 3449314
Tháng trước 3454571
Tất cả 40482935

Lượt truy cập: 40482935

Đang online: 1119

Ngày hôm qua: 16615

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ