Khoa Công nghệ sinh học & CNTP
50 năm TL
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo chung
27/11/2013 03:27 - Xem: 1594

Thông báo V/v thanh tra chấm thi và quản lý bài thi giữa kỳ, học kỳ 1 năm học 2013-2014

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 đã được Hiệu trưởng phê duyệt theo Quyết định số: 605/QĐ-ĐT ngày 21/06/2013; Căn cứ Quyết định số: 245/QĐ-ĐT ngày 08/04/2011 về việc: “Ban hành quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và kiểm tra giữa kỳ, xét kết quả học tập, xếp hạng học lực và xếp hạng năm đào tạo cho sinh viên đào tạo hệ chính quy theo học chế tín chỉ”.

Căn cứ Thông báo số: 786/TB-ĐT ngày 25/9/2013 về việc: Tổ chức kiểm tra giữa kỳ, học kỳ I năm học 2013-2014. Phòng TTKT&ĐBCLGD sẽ tiến hành thanh tra việc chấm thi và quản lý bài thi giữa học kỳ, việc công bố điểm chuyên cần cho sinh viên của các Khoa, Trung tâm. Nội dung thanh tra cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức thanh, kiểm tra như sau: Từ ngày 27/11 - 29/11/2013

- Kiểm tra việc chấm và quản lý bài kiểm tra giữa kỳ công bố điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ lên phần mềm IU học kỳ I năm học 2013 - 2014

+ Số lượng bài kiểm tra các môn đã chấm.

+ Số lượng bài kiểm tra chưa chấm (yêu cầu nên rõ lý do).

+ Thời gian thi, số lượng đề thi của bài kiểm tra giữa kỳ theo theo QĐ 924.

+ Quản lý các bài thi và điểm thi của các bài kiểm tra giữa kỳ.

+ Việc công bố điểm chuyên cần, điểm kiểm tra cho sinh viên.

Phòng TTKT&ĐBCLGD thông báo để các khoa và trung tâm thực hiện và chủ động kế hoạch cử người báo cáo khi Phòng đến thanh tra.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;

       - Website: www.tuaf.edu.vn;

- Lưu VT, TTKT&ĐBCLGD

   

 

 

T/L HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TTKT&ĐBCLGD

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thanh Tiến

Phạm Thị Vinh - Trợ lý TTKT&DBCLGD

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4292
Hôm nay 1403
Hôm qua 19408
Tuần này 97720
Tuần trước 131657
Tháng này 3604571
Tháng trước 3121701
Tất cả 43025149

Lượt truy cập: 43025226

Đang online: 4326

Ngày hôm qua: 19408

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ