Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức
03/04/2013 09:52 - Xem: 2465

Công văn về việc khảo sát, thống kê và đánh giá một số điều kiện đảm bảo chất lượng tại các cơ sở đào tạo thuộc đại học, các trường đại học và các học viện

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

  Số:  2061/BGDĐT-GDĐH

V/v khảo sát, thống kê trường ĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 3  năm 2013

Kính gửi: - Các đại học;

                 - Các trường đại học, các học viện.

Triển khai Luật Giáo dục đại học, thực hiện kế hoạch công tác 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát, thống kê và đánh giá một số điều kiện đảm bảo chất lượng tại các cơ sở đào tạo thuộc đại học, các trường đại học và các học viện (sau đây gọi tắt là trường đại học). Kết quả khảo sát này được sử dụng để: đánh giá việc bảo đảm các điều kiện được phép đào tạo, quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011, đối với từng ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng; đánh giá việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh; bổ sung cơ sở dữ liệu trong Hệ thống thông tin quản lý giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm mẫu báo cáo thống kê và đề nghị các trường đại học thực hiện các việc sau đây:

1. Lập báo cáo thống kê

- Mỗi trường đại học lập một Báo cáo thống kê theo mẫu, bao gồm: các thông tin chung, thông tin về ngành đào tạo, quy mô sinh viên và đội ngũ giảng viên cơ hữu.

- Điền đầy đủ thông tin vào file Thông tin tổng hợp (trên excel).

2. Gửi các sản phẩm về Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:

- 01 Báo cáo thống kê có xác nhận của nhà trường;

- 01 file mềm Báo cáo thống kê (định dạng Word, font chữ unicode);

- 01 file mềm Thông tin tổng hợp (thực hiện theo mẫu chung trên Excel).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học thực hiện nghiêm túc các công việc nêu trên. Các sản phẩm cần được hoàn thiện và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày  01/7/ 2013, theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội; các file mềm được gửi bằng đĩa CD hoặc theo e – mail: nvhuu@moet.edu.vn.

                                                                                              KT. BỘ TRƯỞNG

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDĐH.

                                                                                                THỨ TRƯỞNG

 

                                                                                               

 

                                                                                           Bùi Văn Ga

          Để hiểu thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Chuyên viên phụ trách Trường hoặc liên hệ với TS. Nguyễn Văn Hựu, theo ĐT: 04.38694905.

(Nguồn: Website Bộ GD&ĐT: http://www.moet.gov.vn)

Công văn và mẫu báo cáo Download tại đây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 5842
Hôm nay 383
Hôm qua 15253
Tuần này 31966
Tuần trước 106717
Tháng này 3089155
Tháng trước 3495074
Tất cả 39333425

Lượt truy cập: 39333425

Đang online: 5842

Ngày hôm qua: 15253

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ