Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức
13/01/2013 20:14 - Xem: 1743

CV V/v đăng ký mua BH "Tai nạn, trợ cấp nằm viện và phẫu thuật năm 2013

 

 

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 
 
 

Số:         /CV-TCCB

V/v đăng ký mua BH "Tai nạn, trợ cấp nằm viện và phẫu thuật năm 2013"

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2013

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc trường

                       - Chủ tịch Công đoàn bộ phận các đơn vị

 

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính về Bảo hiểm con người. Những năm qua, hầu hết các cán bộ, viên chức của trường (kể cả cán bộ hợp đồng) đã tham gia Bảo hiểm "Tai nạn, trợ cấp nằm viện và phẫu thuật" với Công ty Bảo việt Thái Nguyên.

Qua nhiều năm tham gia bảo hiểm, Nhà trường nhận thấy nhiều cán bộ, viên chức khi không may bị tai nạn hoặc ốm đau phải nằm viện điều trị đã được Công ty Bảo Việt Thái Nguyên thanh toán bảo hiểm nên đã giảm bớt được những khó khăn về kinh phí cho gia đình và yên tâm điều trị.

Đến nay thời hạn hợp đồng bảo hiểm năm 2012 đã hết. Nhà trường và Công đoàn Trường chủ trương động viên cán bộ, viên chức trong và ngoài biên chế tham gia bảo hiểm "Tai nạn, trợ cấp nằm viện và phẫu thuật" năm 2013, từ ngày 26/01/2013 đến 25/01/2014 với mức kinh phí là 115.000 đồng/người/năm tương đương với mức trách nhiệm là 8.000.000 đồng/vụ (theo công văn số 03/BVTN 2013 ngày 07/01/2013 của Giám đốc Công ty Bảo Việt Thái Nguyên gửi kèm theo).

Vậy, Nhà trường và Công đoàn Trường đề nghị:

- Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn bộ phận các đơn vị phổ biến Công văn này đến toàn thể cán bộ viên chức đơn vị mình được biết để hưởng ứng tham gia.

- Đơn vị cùng Công đoàn lập (02 bản) danh sách và thu tiền 115.000 đồng/người nộp về Bộ phận TCCB (Ông Lưu Viết Huỳnh hoặc ông Hà Đình Nghiêm) trước ngày 20/01/2013.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

HIỆU TRƯỞNG

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐƠN VỊ:.........................................

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

BẢO HIỂM THÂN THỂ NĂM 2013

 

STT

Họ và tên

Số tiền (đ)

Ký nhận

Ghi chú

1

 

115.000

 

 

2

 

115.000

 

 

3

 

115.000

 

 

4

 

115.000

 

 

5

 

115.000

 

 

6

 

115.000

 

 

7

 

115.000

 

 

8

 

115.000

 

 

9

 

115.000

 

 

10

 

115.000

 

 

11

 

115.000

 

 

12

 

115.000

 

 

13

 

115.000

 

 

14

 

115.000

 

 

15

 

115.000

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Ngày ..... tháng ..... năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

 

Dowload file tại đây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 7285
Hôm nay 13920
Hôm qua 15612
Tuần này 78251
Tuần trước 99564
Tháng này 3251343
Tháng trước 3495074
Tất cả 39495613

Lượt truy cập: 39495613

Đang online: 7285

Ngày hôm qua: 15612

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ