Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Bộ môn Bộ môn Khoa học xã hội
22/08/2019 22:16 - Xem: 366

Danh sách Giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

ThS. Dương Thị Kim

Huệ

Phó Trưởng Bộ môn

LLCT

0984.716.899

duongthikimhue@tuaf.edu.vn 

2

TS. Nguyễn Đỗ Hương

Giang

Giảng viên

TV-XHH

0979.871.910

nguyendohuonggiang@tuaf.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Trường

Giang

Giảng viên

GDTC

0976.013.333

nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn

4

ThS. Dương Thế

Hiển

Bí thư Liên chi

GDTC

0979.596.261

duongthehien@tuaf.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị

Huyền

Giảng viên

LLCT

0985.899.475

nguyenthihuyen@tuaf.edu.vn

6

ThS. Phạm Tùng

Hương

Giảng viên

LLCT

0988.053.890

phamtunghuong@tuaf.edu.vn

7

ThS. Cao Hoàng

Khuyến

Giảng viên

GDTC

 

caohoangkhuyen@tuaf.edu.vn

8

TS. Lèng Thị

Lan

Trưởng khoa

TV-XHH

0989.142.696

lengthilan@tuaf.edu.vn

9

CN. Ngô Thị Thùy

Lương

VPK

TV-XHH

0987.609.297

ngothithuyluong@tuaf.edu.vn

10

ThS. Cao Đức

Minh

Giảng viên

TV-XHH

0973.515.276

caoducminh@tuaf.edu.vn

11

ThS. Dương Thế

Phùng

GV kiêm nghiệm

LLCT

0912.552.400

duongthephung@tuaf.edu.vn

12

ThS. Nguyễn Khánh

Quang

Giảng viên

GDTC

0986.899.122

nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

13

ThS. Ngô Thị

Quang

Giảng viên

LLCT

0966.834.048

ngothiquang@tuaf.edu.vn

14

ThS. Bùi Minh

Tuấn

Giảng viên

GDTC

0988.231.555

buiminhtuan@tuaf.edu.vn

15

ThS. Lê Quốc

Tuấn

GV kiêm nghiệm

LLCT

0962.632.983

lequoctuan@tuaf.edu.vn

16

ThS. Vũ Hồng

Thái

Giảng viên

GDTC

 

vuhongthai@tuaf.edu.vn

17

ThS. Nguyễn Thị

Thúy

Trợ lý khảo thí

LLCT

0936.102.508

nguyenthuycb@tuaf.edu.vn

18

ThS. Dương Thùy

Trang

Giảng viên

TV-XHH

0979.008.798

duongthuytrang@tuaf.edu.vn

19

ThS. Ngô Thị Mây

Ước

Giảng viên

LLCT

0989.103.228

ngothimayuoc@tuaf.edu.vn

20

ThS. Nông Thị

Xuân

Giảng viên

LLCT

 

nongthixuan@tuaf.edu.vn

21

TS. Nguyễn Minh

Sơn

GV kiêm nhiệm

TV-XHH

0915660569

Minhsontnu@gmail.com

22 ThS. Lý Thị Thùy  Dương GV kiêm nghiệm TV-XHH 0962233901 lythithuyduong@tuaf.edu.vn

http://tuaf.edu.vn/gallery/images/BM%20TV-XHH%201.jpg

Tập thể giảng viên tổ Tiếng việt- Xã hội học

 

http://tuaf.edu.vn/gallery/images/BM%20GDTC.jpg

Tập thể giảng viên tổ LLCT

 

http://tuaf.edu.vn/gallery/images/BM%20LLCT(1).jpg

Tập thể giảng viên tổ GDTC

 
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 4805
Hôm nay 6446
Hôm qua 15374
Tuần này 71529
Tuần trước 106717
Tháng này 3128718
Tháng trước 3495074
Tất cả 39372988

Lượt truy cập: 39373115

Đang online: 4891

Ngày hôm qua: 15374

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ