Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
06/12/2020 20:46 - Xem: 87

Lịch công tác tuần 49 năm 2020 (07/12 - 13/12/2020) - khoa KHCB

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 49 năm 2020 (07/12 - 13/12/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

07/12

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Thảo luận Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

TP: CTHĐT: Ô. Hùng, BGH (Ô. Điền, Ô. Hiểu, Ô. Quang), TCCB (bà Ngân)

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A1

Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ LĐ quản lý các cấp-Chi bộ P. CTHSSV

TP: Toàn thể cán bộ Đảng viên Chi bộ P. CTHSSV

Đặng Xuân Bình

 

 - 08:00-17:00:  Sảnh nhà trung tâm

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị:

- Buổi sáng (08h00-11h00): Phòng QLKH&HTQT; Đoàn TN-hội SV; Phòng QLCL; VP Đảng ủy.

- Buổi chiều (14h00-17h00): Phòng CTHS-SV; Phòng đào tạo.

TP: TP:Lãnh đạo phục trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị; Phòng QTPV(Ô.Hiếu; B.Hiền)

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 08:00-17:00: Đông Á Plaza

Tổng kết công tác thanh tra Bộ GD ĐT năm 2020

TP: TP: BGH (Ô. Hiểu); P. QLCL: B. Tâm và một số cán bộ làm công tác thanh tra

 Bộ GD&ĐT

 

 - 13:30-15:30: Văn phòng ĐTN - HSV

Họp BTV Đoàn trường (giao ban tháng 12)

TP: - BTV Đoàn trường

- Chủ tịch, phó chủ tịch HSV

- Trưởng các Ban

Trần Hải Đăng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Phân công thực tập tốt nghiệp lớp CNTY49NO1, CNTY49POHE

TP: BCN khoa, TLGV, TLKT, TL HTDN, GVCN lớp

Sv lớp CNTY49NO1, CNTY49POHE

Trần Văn Thăng

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp số 01 - Trụ sở Đại học Thái Nguyên

Họp chuẩn bị đánh giá trực tuyến chương trình đào tạo của AUN-QA

Thành phần: BGH(Ô Điền, Ô. Hiểu), Lãnh đạo phòng Quản lý chất lượng, Lãnh đạo khoa CNTY, CNSH&CNTP, Đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính

(các đơn vị chuẩn bị theo nội dung của công văn số 2350a/ĐHTN gửi kèm)

 

ĐHTN

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Họp giao ban Đoàn trường tháng 12/2020

TP: - BCH Đoàn trường

- Chủ tịch, phó chủ tịch HSV

- Bí thư, phó bí thư các Liên chi

Trần Hải Đăng

 

Thứ Ba

08/12

 

 - 08:00-17:00:  Sảnh nhà trung tâm

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị (tiếp)

- Buổi sáng (08h00-11h00): Khoa KT&PTNT; Khoa Nông học; Khoa Cơ bản.

- Buổi chiều (14h00-17h00): Khoa Môi trường; Khoa Lâm nghiệp

TP: TP: Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị; Phòng QTPV (Ô.Hiếu; B. Hiền)

C. Ngọc, c Lương và GV phụ trách phòng thí nghiệm, thực hành  (BM Hóa, Sinh, GDTC)

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 14:00-17:00: Trung tâm giáo dục An ninh&Quốc phòng ĐHTN

Tổng kết công tác Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 và tập huấn luật DQTV, lực lượng dự bị động viên

Thành phần: Chỉ huy phó: Đ/c Nguyễn Quang Tính (phòng HCTC); Trung đội trưởng: Đ/c Nguyễn Khánh Quang (Khoa Cơ bản)

 

ĐHTN

 

Thứ Tư

09/12

 

 - 08:00-09:00: Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo

TP: Thành phần: Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ, ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư, phó bí thư các chi bộ, Bí thư, phó bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm

Đ/c Lan, đ/c Ngọc, đ/c Huệ

 

 - 08:00-17:00:  Sảnh nhà trung tâm

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị (tiếp)

- Buổi sáng (08h00-11h00): Khoa QLTN; TT ngoại ngữ và THUD

- Buổi chiều (14h00-17h00): TT Đào tạo theo nhu cầu XH; TT Khởi nghiệp.

TP: TP: Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị; Phòng QTPV (Ô.Hiếu; B. Hiền)

Nguyễn Thanh Hiếu

 

Thứ Năm

10/12

 

 

 - 08:00-17:00:  Sảnh nhà trung tâm

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị (tiếp)

- Buổi sáng (8h00-11h00): Khoa CNTY; TT đào tạo, nghiên cứu và PT thủy sản vùng ĐB.

- Buổi chiều (14h00-17h00): Khoa CNSH&CNTP.

TP: TP: Lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị; Phòng QTPV (Ô.Hiếu; B. Hiền)

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết của NCS Trần Nhật Thắng ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y

Thành phần: Theo QĐ của Hiệu trưởng (GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan)

 

Phòng Đào tạo

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp về đề án tự chủ và phương án khoán điện cho các khoa

Thành phần: HĐT ( Ô Hùng); BGH (Ô Điền, Ô Hiểu, Ô Quang); Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các khoa; KTT

                      C. Lan

Trần Văn Điền

 

Thứ Sáu

11/12

 

 

 

 

 

 

 

 - 06:00-12:00: Hà Nội

Hội nghị tổng kết chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn lực - Aus4skills

TP: TP: Thầy Điền, thầy Hùng, thầy Trung, thầy Hiểu, thầy Thọ, cô Hằng, cô Lèng Lan, cô Phúc, cô Thuỷ, cô Ngân, Thầy Hùng (HTQT); (Xe đón đoàn tại Nhà TT lúc 6h00)

Aus4skills

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp BTVCĐ Trường

TP: BTVCĐ Trường

Đặng Xuân Bình

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo Quốc tế "Xu hướng Quốc tế hoá trong Đào tạo sau Đại học và Công bố Chương trình Học bổng DAAD-TUAF"

 

TP: BGH: Ô. Quang, Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng  Đại diện lãnh đạo các khoa, TT NN&THUD, TT Uơm tạo và KN,  VP CTTT 

C. Ngọc

- Văn phòng DAAD Hà Nội

- Đại sứ quán các nước Đông Nam Á

- Khách mời theo giấy mời

- Cựu sinh viên và sinh viên có quan tâm

 

Lý Thị Thuỳ Dương

 

 - 08:00-17:00:  Sảnh nhà trung tâm

Kiểm kê tài sản tại các đơn vị (tiếp)

- Buổi sáng (8h00-11h00): TT đào tạo và PTQT; Chương trình tiên tiến

- Buổi chiều (14h00-17h00): Phòng HC-TC

TP: TP: Lãnh đạo phục trách và cán bộ quản lý tài sản của đơn vị; Phòng QTPV (Ô.Hiếu; B.Hiền)

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 08:30-11:45: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Buổi làm việc trực tuyến lần 6 với các giảng viên  Trường ĐH Nông lâm trong bước 4 của Hoạt động "Củng cố và tính bền vững của các sáng kiến dạy và học tích cực và hòa nhập"

TP: Thành phần:

- 8:30 đến 10:00 (90 phút): Ca 1 (8 nhóm: Nhóm ILO 1, 2, 3, 4 & 5, 6, 7, 8)

- 10:15 đến 11:45 (90 phút): Ca 2 (8 nhóm: Nhóm ILO 9, 10, 11, 12 & 13, 14, 15, 16)

 

GS. Howard Nicholas

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị BCHCĐ mở rộng V/v xây dựng NQ Công đoàn quý 1/2021

TP: BCHCĐ Trường; Chủ tịch CĐBP (Trưởng vắng Phó thay); UBKTCĐ

                       Đ/c Hằng

Đặng Xuân Bình

 

 - 13:00-15:00: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Buổi hướng dẫn nhóm nghiên cứu lần 4 của Trường ĐH Nông lâm của Hoạt động "Củng cố và tính bền vững của các sáng kiến dạy và học tích cực và hòa nhập"

TP: Thành phần: Cô Hoa (Khoa CNSH&CNTP) Thầy Khánh (Khoa CNTY)

GS. Howard Nicholas

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Xét công nhận tốt nghiệp tháng 12/2020 hệ vừa làm vừa học

TP: th. Điền (HT); th. Hùng (CT HĐ trường); th. Hiểu (P. QLCL); cô Hằng, th Mạnh (TTĐTTNCXH); th. Bình (P. CTHSSSV); cô Hương (KTT)

 

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

12/12

 

 

 - 08:00-12:00: PH Trực tuyến

Hội nghị trực tuyến công tác GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM 2020

TP: TP: Ban thường vụ, CT HĐT Trường, BGH, Trưởng các đơn vị, Trưởng các tổ chức đoàn thể (P. QTPV chuản bị PH và cài tài khoản trực tuyến)

                   C. Lan

BT Bộ GD&ĐT

 

 - 08:00-16:30: Phòng họp A4

Tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên

TP: - Ban kỹ năng mềm Đoàn TN

- Giảng viên được mời

- Sinh viên được triệu tập

Dương Hồng Việt

 

 - 08:30-11:00: Hội trường A

Truyền thông và cho sinh viên đăng ký lớp đặt hàng Công ty cổ phần Greenfeed

TP: BCN khoa, TLGV, TL Hợp tác DN, Sv Lớp TY 50 NO3, CNTY 51 và 51 POHE

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Greenfeed

Phan Thị Hồng Phúc

 

Chủ Nhật

13/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 711
Hôm nay 19010
Hôm qua 19408
Tuần này 115327
Tuần trước 131657
Tháng này 3622178
Tháng trước 3121701
Tất cả 43042756

Lượt truy cập: 43042823

Đang online: 754

Ngày hôm qua: 19408

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ