Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần Lịch tuần
10/09/2012 07:46 - Xem: 1473

Lịch công tác tuần từ 10/9 - 16/9/2012 Khoa KHCB

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/9 - 16/9/2012  KHOA KHCB

 

Ngày tháng

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

CT-CB

 
 
Thứ 2
(10/9/12)
 

 

8h00

 

PH số 2

(ĐHTN)

 

Họp Hội đồng TĐKT Đại học - Xét danh hiệu Thi đua - Khen thưởng cao năm học 2011-2012.

 

Thường trực TĐKT (Ô.Điền)

 

ĐHTN

- 7h30

- 14h00

Giảng đường nghiêng A1

 

Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 44

 

Theo thông báo của phòng CT HSSV đã gửi các đơn vị

(đ/c Lan, An, Đạt chú ý)

- CB: CT HSSV, QTPV

14h00-18h00

TT

 LKĐTQT

Thi tuyển CBVC ĐHTN đợt 1 năm 2012.

 

Cán bộ dự tuyển. (d/c Dung, Giang, Thái)

 

 

-CB: TCCB

 
 
 

 

 

Thứ 3
(11/9/12)

- 7h30

- 14h00

Giảng đường nghiêng A1

Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 44

Theo thông báo của phòng CT HSSV đã gửi các đơn vị (d/c An, Lan, Đạt)

- CB: CT HSSV, QTPV

8h00

PH số 2

 

Duyệt KH, KP thực hành, thực tập NN học kỳ I năm học 2012 - 2013 Khoa Nông học.

BGH (Ô.Điền, Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KHTC (Bà Dự, Ô. Hiếu), Khoa Nông học (BCN+ TLGV + Tr. Bộ môn)

- CT: Ban giám hiệu

- CB: Phòng ĐT, Khoa Nông học

9h00

Phòng BVLA khoa SĐH

Trình bày chuyên đề: Assessinh the Impact of  Land-use Changes on Stream Discharge and Sediment Yield in Phu Luong Watershed Using SWAT Model.

(Người trình bày: TS. Phan Đình Binh)

Cán bộ giáo viên khoa TN&MT và những người quan tâm.

-CB: Khoa TN&MT

14h00

PH số 2

 

Duyệt KH, KP thực hành, thực tập NN học kỳ I năm học 2012 - 2013 Khoa Lâm nghiệp.

BGH (Ô.Điền, Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KHTC (Bà Dự, Ô. Hiếu), Khoa Lâm nghiệp (BCN+ TLGV + Tr. Bộ môn)

- CT: Ban giám hiệu

- CB: Phòng ĐT, Khoa Lâm nghiệp

14h00-15h-00

Văn phòng Khoa

Họp chi bộ

 

Các đ/c Đảng viên

 

15h00-17h-00

Văn phòng Khoa

Họp giao ban Khoa

Các đ/c tổ trưởng các tổ bộ môn, bí thư Đoàn, Trợ lý khảo thí, trợ lý giáo vụ, chủ tich công đoàn

 

 
 
 
 
 
 
 
Thứ 4
(12/9/12)

8h00

PH số 1

(ĐHTN)

 

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học ĐHTN đợt tháng 9/2012.

- Thành viên Hội đồng.

- Ban thư ký Hội đồng.

ĐHTN

- 7h30

- 14h00

Giảng đường nghiêng A1

Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 44

Theo thông báo của phòng CT HSSV đã gửi các đơn vị (d/c An, Lan, Đạt)

- CB: CT HSSV, QTPV

8h00 – 9h00

PH số 2

 

Duyệt KH, KP thực tập NN học kỳ I năm học 2012 - 2013 Khoa Sư phạm KTNN

BGH (Ô.Điền, Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KHTC (Bà Dự, Ô. Hiếu), Khoa SPKTNN (BCN+ TLGV)

- CT: Ban giám hiệu

- CB: Phòng ĐT, Khoa Sư phạm KTNN

9h00 – 11h00

Duyệt KH, KP thực hành, thực tập NN học kỳ I năm học 2012 – 2013 TT Ngoại ngữ và tin học ứng dụng

Ban Giám hiệu (Ô.Điền, Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KH –TC (Bà Dự, Ô. Hiếu), TT Ngoại ngữ và THUD (BGĐ + TLGV + Tr. Bộ môn)

- CT: Ban giám hiệu

- CB: Phòng ĐT, Khoa CNSH - CNTP

14h00

PH số 2

Duyệt KH, KP thực hành, thực tập NN học kỳ I năm học 2012 - 2013 Khoa Chăn nuôi thú y.

BGH (Ô.Điền, Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KHTC (Bà Dự, Ô. Hiếu), Viện KHSS (Ô.Tuyên, Ô. Tuấn), Khoa  CNTY (BCN + TLGV + Tr. Bộ môn).

- CT: Ban giám hiệu

- CB: Phòng ĐT, Khoa CNTY

15h30

PH số 2

(ĐHTN)

 

Họp BCH Hội cựu chiến binh ĐHTN.

Ủy viên BCH Hội cựu chiến binh ĐHTN (Ô.Viên).

ĐHTN

 
 
Thứ 5
(13/9/12)

- 7h30

- 14h00

Giảng đường nghiêng A1

Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 44

Theo thông báo của phòng CT HSSV đã gửi các đơn vị (d/c An, Lan, Đạt)

- CB: CT HSSV, QTPV

 

 

8h00

PH số 2

Đánh giá việc triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 296/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo sửa đổi kế hoạch chiến lược 2015.

(Các đơn vị gửi báo cáo Chỉ thị số 296 cho phòng HCTC chậm nhất 10/9/2012)

BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị.

(Đ/c Dung,)

- CT: Hiệu trưởng

- CB: HCTC

Thứ 6
(14/9/12)

- 7h30

- 14h00

Giảng đường nghiêng A1

Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 44

Theo thông báo của phòng CT HSSV đã gửi các đơn vị (d/c An, Lan, Đạt)

- CB: CT HSSV, QTPV

Thứ 7
(15/9/12)

S:7h30 C:14h00

Nhà thể thao ĐHTN

 

Tiếp sinh K44 (NV2).

- Ban chỉ đạo tiếp sinh K44 (Theo QĐ).

- CB tiếp sinh theo QĐ (Theo QĐ).

(d/c An, Lan, Đạt)

- CB: QTPV, CT HSSV, HCTC, Đoàn TN

- 7h30

- 14h00

Giảng đường nghiêng A1

Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 44

Theo thông báo của phòng CT HSSV đã gửi các đơn vị (đ/c Lan, An, Đạt)

- CB: CT HSSV, QTPV

 

14h00

 

Giảng đường A

Tổ chức giao đề tài TTTN cho lớp QNA-QLĐĐ-08 (học tại TTGDTX&ĐTCB Quảng Ninh)

Ô.Viên, Ô.Hồng, Ô.Chiến, BCN khoa TN&MT, giáo viên hướng dẫn (theo danh sách phân công)

- CT: Ô.Viên

- CB: ĐT, QTPV, HCTC

Chủ nhật

(16/9/12)

S:7h30 C:14h00

Nhà thể thao ĐHTN

 

Tiếp sinh K44 (NV2).

- Ban chỉ đạo tiếp sinh K44 (Theo QĐ).

- CB tiếp sinh theo QĐ (Theo QĐ). (đ/c Lan, An, Đạt)

- CB: QTPV, CT HSSV, HCTC, Đoàn TN

- 7h30

- 14h00

Giảng đường nghiêng A1

 

Tuần sinh hoạt công dân HSSV khoá 44

Theo thông báo của phòng CT HSSV đã gửi các đơn vị.

- CB: CT HSSV, QTPV

 

8h30

 

Giảng đường A

Tổ chức giao đề tài TTTN cho lớp HN-LN-08 (Học tại trường CBQLNN&PTNT Đông Anh –HN)

Ô.Viên, Ô.Hồng, Ô.Chiến, BCN khoa LN, giáo viên hướng dẫn (theo danh sách phân công)

- CT: Ô.Viên

- CB: ĐT, QTPV, HCTC

 

13h30

Hội trường TTLKĐTQT

 

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐHNL khóa XIX, nhiệm kỳ 2012-2015.

 

Đại biểu theo giấy mời; Đại biểu dự đại hội theo Thông báo triệu tập số 02. (Cac đ/c chí đại biểu theo danh sách Khoa đã cử)

- CT: BTVĐU

- CB: Ban Tổ chức Đại hội

Ghi chú:   - Trực lãnh đạo T7, CN: Ô. Nông
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 6869
Hôm nay 6524
Hôm qua 13185
Tuần này 19709
Tuần trước 96590
Tháng này 3153841
Tháng trước 3494688
Tất cả 39868275

Lượt truy cập: 39868296

Đang online: 6886

Ngày hôm qua: 13185

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ