Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần Lịch tuần
27/01/2013 09:49 - Xem: 1374

Lịch công tác tuần từ 28/1 - 3/2/2013 Khoa KHCB

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/1 - 3/2/2013  

Ngày tháng

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

CT-CB

Thứ 2
(28/1/13)

 

8h00

 

PH số 2

Họp phương án xây dựng nhà truyền thống trường ĐHNL

BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư  Đoàn TN, Trưởng các đơn vị (d/c Dung)

- CT: HT

- CB: HCTC

9h00

Trung tâm LKĐTQT

Tiếp và làm việc với trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trung Quốc

Đại diện: BGH; BGĐ Trung tâm LKĐTQT; Tổ QLĐT; nhóm TQ.

- CT: BGH

- CB: TTLK

 

14h00

 

PH số 2

Thống nhất kế hoạch phối hợp công tác giữa Trung tâm ĐTTNCXH với các đơn vị trong trường

Ô.Điền, BGĐ Trung tâm ĐTTNCXH, Trưởng các đơn vị.(D/c Dung)

- CT: Ô.Điền

- CB: TT ĐT

14h00-15h00

 

TT

LKĐTQT

Duyệt giảng cho CBGD khoa KT&PTNT: Phương Hữu Khiêm

Ô.Nông, Ô.Hồng, Ô.Trường, Ô.Hoà, Ô.Sơn (KT&PTNT)

- CB: TCCB

15h00-16h00

Duyệt giảng cho CBHĐGD khoa KT&PTNT: Hồ Luơng Xinh

Ô.Nông, Ô.Hồng, Ô.Trường, Ô.Hoà, Ô.Sơn (KT&PTNT)

15h00

PH khoa Lâm nghiệp

Họp BCH Đoàn thanh niên, tổng kết công tác năm 2012

 

 BCH Đoàn trường

- CT,CB: Đoàn TN,

Thứ 3
(29/1/13)

 

8h00

 

PH số 2

Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của Ban QT Website trường ĐHNL.

 

Ban QT + Các cộng tác viên các đơn vị

- CT: Ô.Phùng

- CB: BQT

9h00

TT THTN

Đưa đoàn trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trung Quốc tham quan Trung tâm thực hành thực nghiệm

Đại diện BGH, TT LKĐTQT

- CB: TTTHTN

8h00-

9h00

 

TT

LKĐTQT

Duyệt giảng cho CBGD khoa KHCB:

Bùi Linh Phượng

Ô.Nông, Ô.Hồng, Ô.Trường, B.Dung, B.Loan (KHCB)

-CB: TCCB

9h00-10h00

Duyệt giảng cho CB khoa TN&MT: Trương Thị Ánh Tuyết

Ô.Nông, Ô.Hồng, Ô.Trường, Ô.Hùng, Ô.Nam (TN&MT)

14h00-15h30

PH số 2

 

Họp nghiệm thu Đề án mở chuyên ngành Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng

Các thành viên HĐ theo QĐ số 57/QĐ-ĐT: Ô.Điền, Ô.Nông, Ô. Ngoạn, Ô. Viên (BGH); Ô. Hồng, Ô. Hà (ĐT); Ô. Thắm (QTPV); B. Lan (KHTC); Ô. Thạnh (TT-KT); B. Thảo (QLKH&QHQT); Ô. Trần Minh Quân (NH)

- CT: Ô.Điền

- CB: Phòng ĐT, Khoa CNSH&CNTP

15h30-17h00

PH số 2

 

Họp nghiệm thu Đề án mở chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm

Các thành viên HĐ theo QĐ số 58/QĐ-ĐT: Ô. Điền, Ô. Nông, Ô. Ngoạn, Ô. Viên (BGH); Ô. Hồng, Ô. Hà (ĐT); Ô. Thắm (QTPV); B. Lan (KHTC); Ô. Thạnh (TT-KT); Ô. Tuyên (Viện KHSS); Ô. Huấn (NH).

- CT: Ô.Điền

- CB: Phòng ĐT, Khoa CNSH&CNTP

 

19h30

 

Hội trường A

 

Sơ kết học kỳ I khoa NH.

- Đại diện BGH, phòng ĐT, TTKT, CT HSSV, QTPV, KHTC,QLKH&QHQT, BCH Đoàn TN trường.

- Toàn thể GV, SV khoa NH

- CT: Khoa NH

- CB: Khoa NH

Thứ 4
(30/1/13)

 

9h00

 

PH số 2

 

Duyệt kế hoạch mua sắm tài sản các đơn vị

BGH, phòng KHTC (B.Lan, B.Dự, Ô.Dương ), phòng QTPV (Ô.Thắm, Ô.Hải, B.Hiền ),  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị. (d/c Lan)

- CT: BGH

- CB: QTPV

14h00-15h30

 

PH số 2

 

Họp nghiệm thu giáo trình Lâm sinh học 

Các thành viên HĐ theo QĐ: Ô. Điền, Ô. Nông (BGH); Ô. Hồng, Ô. Hà (ĐT); Ô.Trường (HCTC); Ô. Trung (SĐH)

- CT: Ô.Điền

- CB: Phòng ĐT, nhóm tác giả

15h30-17h00

 

PH số 2

 

Họp nghiệm thu giáo trình Đánh giá tác động môi trường (nghiệm thu lần 2)

Các thành viên HĐ theo QĐ:Ô. Điền, Ô. Nông (BGH); Ô. Hồng, Ô. Hà (ĐT); Ô. Hùng, Ô. Thành, Ô. Khắc Sơn (khoa TN&MT)

- CT: Ô.Điền

- CB: ĐT, nhóm tác giả

 

19h30

 

Hội trường A

 

Sơ kết học kỳ I khoa LN.

- Đại diện BGH, phòng ĐT, TTKT, CT HSSV, QTPV, KHTC,QLKH&QHQT, BCH Đoàn TN trường.

- Toàn thể GV, SV khoa LN

 

 

- CT: Khoa LN

- CB: Khoa LN

Thứ 5
(31/1/13)

8h00

PH số 1

Xét tốt nghiệp cho lớp: BGB-PTNT-08A

Ô.Điền, Ô.Viên, Ô.Hồng, Ô.Chiến, B.Liên (TTĐT), B.Dự, Ô.Tính, Ô.Thạnh, Ô.Hoà (KT)

- CT: Ô.Điền

- CB: TTĐT

9h00-11h00

PH số 2

 

Họp nghiệm thu Đề án mở chuyên ngành Quản lý môi trường và du lịch sinh thái 

Các thành viên HĐ theo QĐ số 56/QĐ-ĐT: Ô. Điền, Ô. Nông, Ô. Ngoạn, Ô. Viên (BGH); Ô. Hồng, Ô. Hà (ĐT); Ô. Thắm (QTPV); B. Lan (KHTC); Ô. Thạnh (TT-KT); Ô. Trung (P SĐH); Ô. Hùng (khoa TN&MT)

- CT: Ô.Điền

- CB: Phòng ĐT, Khoa NH

19h00

Hội trường A

Chương trình chào xuân “Xuân sinh viên – Chung tay thắp sáng ước mơ”

- BCH Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

- Đại biểu theo giấy mời.

- CT: Đoàn ĐHTN

- CB: P.HCTC (Loa đài, Hội trường), P. CTHSSV (Bảo vệ, ANTT), P. QTPV (máy nổ đề phòng mất điện), ĐTN

Thứ 6
(01/2/13)

 

8h00

 

 

PH số 2

 

Hội nghị phát triển tài liệu giảng dạy cao học

BGH, Trưởng các khoa chuyên môn có đào tạo cao học, Phòng ĐT, Phòng TT &KĐCL, Phòng KHTC, Đ/c Bắc (Thư viện)

-CT: BGH,

- CB: Phòng QLĐTSĐH

 

19h30

 

Hội trường A

 

Sơ kết học kỳ I khoa CNSH&CNTP.

- Đại diện: BGH, phòng CT HSSV, ĐT, TTKT, KHTC, HCTC, QTPV, QLKh&QHQT, TT NN&THUD, khoa KHCB, Đoàn TN trường

- Toàn thể GV, SV khoa CNSH&CNTP

- CT: Khoa CNSH

- CN: Khoa CNSH

Thứ 7
(02/2/13)

7h30

Trung tâm văn hoá tỉnh Thái Nguyên

Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012.

 

Ô.Điền, Ô.Hiểu (HCTC)

`

 

8h00

 

Hội trường A

 

Sơ kết học kỳ I khoa KHCB

- Đại diện: BGH, phòng CT HSSV, ĐT, TTKT, KHTC, HCTC, QTPV, QLKh&QHQT, TT NN&THUD, Đoàn TN trường

- Toàn thể GVCN, SV khoa KHCB

- CT: Khoa KHCB

- CN: Khoa KHCB

08h00 -11h00

 

Giảng đường

D304

 

Hội nghị Phụ huynh Chương trình tiến tiến năm học 2011- 2012.

Đại diện BGH, phòng ĐT, CT HSSV,QLKH&QHQT, BCN Khoa TNMT, Ban điều hành CTTT, Đoàn TN, giảng viên CTTT, Văn phòng CTTT, Đại diện phụ huynh K42- 43-44.

- CT: Ban điều hành CTTT

- CB:VP CTTT (ND),HC-TC: khánh tiết

13h30-17h00

A202, A203

Thi tuyển sinh liên thông hệ chính quy ngành QLĐĐ và KHMT

HĐ coi thi theo QĐ

- CT: CT HĐ thi

- CB: phòng ĐT

Chủ nhật

(03/2/13)

7h00-10h30

A202, A203

Thi tuyển sinh liên thông hệ chính quy ngành QLĐĐ và KHMT

HĐ coi thi theo QĐ

- CT: CT HĐ thi

- CB: phòng ĐT

 

Ghi chú:   - Trực lãnh đạo T7,CN: Ô. Điền

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 10525
Hôm nay 11024
Hôm qua 20231
Tuần này 132949
Tuần trước 171967
Tháng này 3076981
Tháng trước 4013583
Tất cả 38808443

Lượt truy cập: 38808443

Đang online: 10525

Ngày hôm qua: 20231

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ