Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần Lịch tuần
17/06/2012 15:45 - Xem: 1426

Lịch tuần từ 18/6 - 24/6/2012

 

Ngày tháng

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

CT-CB

Thứ 2
(18/6/12)

8h00

PH số 1

(ĐHTN)

 

Họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo Đại học Thái Nguyên

Các nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHTN (Thành lập theo QĐ số 782/QĐ-ĐHTN ngày 05/8/2011 của Giám đốc ĐHTN)

ĐHTN

14h00

PH số 1

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho 02 lớp: LchA-QLĐĐ-08; CBA-KHMT-08 (Cao Bằng)

Ô.Điền, Ô.Viên, Ô.Hồng, Ô.Chiến, B.Liên, Ô.Tính, Ô.Thạnh, B.Dự, Ô.Hùng (TN&MT)

-CT: Ô.Điền

- CB: ĐT

 

 

15h00

 

 

PH số 2

 

 

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế

                       

BGH (Ô.Viên), Bí thư  Đoàn TN, Đại diện: phòng CT HSSV, đào tạo, TTKT&ĐBCL, phó khoa phụ trách QLSV (theo QĐ số 417/QĐ-TCCB của HT) và trợ lý QLSV các khoa: CNTY, NH, LN, TN&MT, KT&PTNT, SPKT, CNSH.

- CT: Ô.Viên

- CB: HCTC, CTHSSV

Thứ 3
(19/6/12)

8h00-10h00

PH số 2

 

Họp nghiệm thu cuốn sách Công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp

Ông Điền, Ông Nông (BGH); Ô.Hồng, Ô. Hà, B.Hồng (phòng ĐT); Ô.Thắm, Ô. Quang (phòng QT-PV); Bà Lan (SĐH); Ô.Đ Hùng (ĐHTN); Ô. Hoan (TT Học liệu)

CT: Ông Điền

CB: Phòng ĐT, Nhóm tác giả biên soạn

Thứ 4
(20/6/12)

Cả ngày

TT GDTX Lai Châu

 

Tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp: LchA- QLĐĐ-08

Ô.Viên, Ô.Hồng, Ô.Chiến, B.Liên,Ô.Cương, Ô.Hà Huy Hồng, B.Hương, Ô.Thành (ĐT), Ô.Thạnh (TTKT)

- CT: Ô.Viên

- CB: ĐT

 

14h00

 

PH số 2

Sơ kết 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm Đề án số 8 của Đảng uỷ về Cải thiện đời sống CBVC.

- Ban phụ trách Đề án số 8: Đ/c Nông, Đ/c Lan (KHTC), Bình (TTLKQT), Hồng (ĐT), Tính (CT HSSV)

- Mời thêm: Ô.Đặng, B.Dự, Ô.Thắm

- CT: Đ/c Nông

- CB: KHTC,HCTC

Thứ 5
(21/6/12)

 

7h30

PH số 2

(ĐHTN)

Hội nghị đóng góp ý kiến và thông qua Quy định quản lý các hoạt động HTQT của Đại học Thái Nguyên.

Đại diện BGH (Ô.Ngoạn); đại diện lãnh đạo phòng và 01 chuyên viên phòng KH&QHQT.

 

ĐHTN

 

 

8h00

 

 

PH số 2

Họp xét công nhận tốt nghiệp lớp K40 KHMT & K40 QLĐĐ.

Ông Điền, Ông Nông (BGH); Ô.Hồng, Ô. Hà, B.Hồng (phòng ĐT); Ô.Thạnh (phòng TT); Ô.Tính (phòng CT-HSSV); Bà Dự (Kế toán trưởng), Trưởng khoa + Trợ lý GV khoa TN&MT

- CT: Ô.Điền

- CB: ĐT

 

 

14h00

PH số 2

Họp BCH công đoàn mở rộng “V/v xây dựng nghị quyết CĐ quý 3 và bình xét thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2011-2012”

Đại diện BGH; ủy viên BCH CĐ trường, Chủ tịch các CĐ bộ phận (đ/c An), ủy viên UBKT CĐ.

- CT: BTVCĐ

- CB: VPCĐ

Thứ 6
(22/6/12)

 

8h00

 

PH số 1

(ĐHTN)

 

Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2012

- Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.

- Điểm trưởng .(VPK nhan dc thong bao roi se thong bao sau hien nay chua co CV danh sach coi thi….)

- Thư ký trưởng các điểm thi.

 

ĐHTN

Thứ 7
(23/6/12)

 

 

 

7h30

 

 

PH số 1

(ĐHTN)

Hội thảo xây dựng chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc.

- Đại biểu mời.

- Đại diện lãnh đạo BGH; đại diện lãnh đạo phòng QLKH&QHQT.

- Ủy viên Hội đồng xây dựng chương trình theo Quyết định số: 312/QĐ-ĐHTN của Giám đốc ĐHTN ngày 16/4/2012.

 

 

ĐHTN

8h00

GĐ nghiêng A1

Tổ chức giao đề tài TTTN cho lớp YBA-NLKH-08

Ô.Viên, Ô.Hồng, Ô.Chiến, BCN khoa LN, GV hướng dẫn (theo danh sách phân công)

- CT: Ô.Viên

- CB: ĐT,QTPV,HCTC

Chủ nhật

(24/6/12)

Cả ngày

TTGDTX Cao bằng

Tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp:CB-A-KHMT-08

Ô.Nông, Ô.Hồng, Ô.Chiến, B.Liên, Ô.Cương, Ô.Thành, B.Hương, B.Nga (ĐT), Ô.Thạnh (TTKT)

-CT: Ô.Nông

-CB: ĐT

 
Ghi chú:   - Trực lãnh đạo T7, CN: Ô. Ngoạn
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 5705
Hôm nay 100
Hôm qua 15253
Tuần này 31683
Tuần trước 106717
Tháng này 3088872
Tháng trước 3495074
Tất cả 39333142

Lượt truy cập: 39333142

Đang online: 5705

Ngày hôm qua: 15253

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ