Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần Thông báo chung
05/04/2015 21:58 - Xem: 1520

Quy chế hệ thống giám sát của Khoa KHCB

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

KHOA KHCB

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 12  tháng 03 năm 2015

QUY CHẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT CỦA KHOA

          - Căn cứ vào Nghị quyết của BCH Đảng bộ trường ĐH Nông Lâm lần thứ 19 ngày 19 tháng 12 năm 2011 về củng cố kỷ cương, nề nếp làm việc trong nhà trường, đề cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và các đơn vị từ năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015.

          Khoa Khoa học Cơ bản bổ sung, triển khai nội dung dự thảo Hệ thống giám sát năm  2015 như sau:

1.  Mục tiêu Hệ thống giám sát

* Mục tiêu chung

           Thiết lập kỷ cương, kế hoạch, khoa học, hiệu quả và công bằng.

* Mục tiêu cụ thể

          - Đánh giá năng lực và hoàn thành nhiệm vụ của CBGVC chính xác hơn.

          - Tạo cơ sở dữ liệu cho việc tăng thêm lương hàng tháng.

 2. Nội dung và phương thức giám sát

Nội dung giám sát

Chỉ tiêu giám sát

Phương thức giám sát

Người giám sát

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

1. Thái độ và tư cách

Ý kiến phản hồi của người học

Lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên hàng năm, Tổ công tác của Khoa.

Bộ phận KT và ĐBCL Trường, Khoa, Bộ môn

2. Thực hiện giờ giấc

Giờ lên lớp, coi thi, dạy bù, giờ họp,…

Kiểm tra ngẫu nhiên

Phòng Thanh tra pháp chế Trường và Khoa

3.Thực hiện qui chế đào tạo

Thực hiện các qui định trong đào tạo

Kiểm tra ngẫu nhiên

Phòng Thanh tra pháp chế Trường và Khoa, Bộ môn

4. Thực hiện nếp sống văn hóa

Tham gia họp hành

Thống kê hàng tháng

Tổng hợp từ kết quả giám sát của Trường  và Khoa hàng tháng

5. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

Mức độ hoàn thành

Đánh giá hàng tháng tháng

BCU, BCN, CTCĐ, Tr.phó BM, BTĐTN, BT CĐGV

CÁN BỘ VĂN PHÒNG

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao hàng tháng

Bản giao nhiệm vụ

% hoàn thành công việc được giao

Trưởng Khoa và các tổ chức đoàn thể

2. Thực hiện giờ giấc

Giờ làm việc hàng ngày

Sổ theo dõi giờ ĐẾN và VỀ tại cơ quan hàng tháng

BCN Khoa

3. Thưc hiện nếp sống văn hóa

Tham gia họp hành

Đeo thẻ

Thống kê hàng tháng tháng

BCN, BCU, CTCĐ Tr.phó BM, BT ĐTN

GV, CB  PHÒNG THÍ NGHIỆM

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao hàng tháng

Bản giao nhiệm vụ

% hoàn thành công việc được giao

Khoa, BM Hóa - Sinh

2. Thực hiện giờ giấc

Giờ làm việc theo TKB học kì

Kiểm tra ngẫu nhiên

Khoa, BM Hóa - Sinh.

3. Thưc hiện nếp sống văn hóa

Trang phục giờ dạy thực hành

Kiểm tra ngẫu nhiên

BCN

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ VÀ CÁC TRỢ LÝ

(BCU,BCN, BCH công đoàn,Trưởng, Phó bộ môn, Đoàn TN, Trợ lý giáo vụ, Trợ lý khảo thí, Trợ lý QLSV, Trợ lý thông tin)

1. Xử lý công tác HC

% số vụ việc giải quyết không đúng hạn

Thống kê hàng tháng

Lãnh đạo đơn vị, Khảo thí Khoa, toàn thể CBGV

2. Thực hiện giờ giấc họp hành

Số buổi đi muộn > 5 phút

Thống kê hàng tháng

Lãnh đạo đơn vị, Khao thí Khoa, toàn thể CBGV

3. Tham gia các hoạt động theo kế hoạch

Số buổi vắng mặt không lý do

Thống kê hàng tháng

Lãnh đạo đơn vị, toàn thể CBGV

4. Thực hiện kế hoạch của Khoa

% kết quả công việc (đúng tiến độ, không hoàn thành)

Thống kê hàng tháng

BCN, BCU, CT CĐ Tr.phó BM, BTĐTN, BT CĐGV

3. Tiêu chí đánh giá và giám sát

           Xếp loại thi đua làm cơ sở cho việc tăng thêm lương, cụ thể:

           Xếp loại thi đua theo mức hoàn thành nhiệm vụ: Ở 4 mức: A, B, C, D với các mức hưởng lương tăng thêm:

            Loại A:   100 % lương tăng thêm

            Loại B:    70 % lương tăng thêm

            Loại C:    40 % lương tăng thêm

            Loại D:     0 % lương tăng thêm

          Nguồn giám sát: Bảng tổng hợp của Phòng Thanh tra pháp chế Trường và hệ thống giám sát của Khoa. Bộ phận giám sát tổng hợp và gửi BCU, BCN, BCH CĐ, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐGV và Trưởng các Bộ môn.

          Thời gian gửi từ 1- 5 hàng tháng. Thời gian nhận phản hồi vào ngày mồng 6-9 hàng tháng.

          CBGV nào vi phạm không có ý kiến phản hồi vào thời gian quy định trên thì bộ phận giám sát của Khoa  sẽ niêm yết danh sách đề nghị Trưởng khoa duyệt và thông báo tại cuộc họp giao ban Khoa hàng tháng.

          CBGV vi phạm  2lần/tháng, Khoa sẽ gửi Phòng Thanh tra pháp chế Trường.

         Bảng tổng hợp giám sát cả năm mà CBGV nào vi phạm 3 lần không lý do sẽ xem xét đánh giá hạ bậc thi  đua và không xét đề nghị các danh hiệu khác.

          Tất cả các CBGV vi phạm 1 trong 4 nội dung giám sát trên sẽ theo quy chế của Nhà trường và quy định của Khoa.

Nội dung giám sát

Chỉ tiêu giám sát

Phương thức giám sát

Mức hạ bậc

CÁN BỘ GIẢNG DẠY

1. Thực hiện giờ giấc

Giờ lên lớp

Kiểm tra ngẫu nhiên

1 lần/tuần

2. Thực hiện qui chế đào tạo

Thực hiện các qui định trong đào tạo

Kiểm tra ngẫu nhiên

1 lần/tháng

3. Thực hiện nếp sống văn hóa

Tham gia họp hành

Thống kê hàng tháng

2 lần/tháng

4. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác được giao

Mức độ hoàn thành

Đánh giá hàng tháng

Không hoàn thành 10% công việc

CÁN BỘ VĂN PHÒNG

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao hàng tháng

% hoàn thành công việc được giao

So sánh với bản giao công việc hàng tháng

Không hoàn thành 10% công việc

2. Thực hiện giờ giấc

Giờ làm việc hàng ngày

Sổ theo dõi giờ ĐẾN và VỀ tại cơ quan hàng tháng

 2 lần/tuần

3. Thưc hiện nếp sống văn hóa

Tham gia họp hành

Thống kê hàng tháng

2 lần/tháng

GV, CB  PHÒNG THÍ NGHIỆM

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao hàng tháng

% hoàn thành công việc được giao

So sánh với bản giao công việc hàng tháng

Không hoàn thành 10% công việc

2. Thực hiện giờ giấc

Theo TKB thực hành của học kì

Theo  (TKB)

2 lần/tuần

3. Thưc hiện nếp sống văn hóa

Trang phục

Thống kê hàng tháng

2 lần/ tháng

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

1. Xử lý công tác hành chính

% số vụ việc giải quyết không đúng hạn

Thống kê hàng tháng

10% số vụ việc không đúng kế hoạch

2. Thực hiện giờ giấc họp hành

Số buổi đi muộn > 5 phút

Thống kê hàng tháng

2 lần/tháng

3. Tham gia các hoạt động theo kế hoạch

Số buổi vắng mặt không lý do

Thống kê hàng tháng

1 lần/tháng

4. Thực hiện kế hoạch của Khoa

% kết quả công việc (đúng tiến độ, không hoàn thành)

Thống kê hàng tháng

1 lần/tháng

                                                                                           TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Thị Dung

Đăng tin: Hồng Nhung, Khoa KHCB

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 11208
Hôm nay 16486
Hôm qua 19721
Tuần này 132524
Tuần trước 131657
Tháng này 3639375
Tháng trước 3121701
Tất cả 43059953

Lượt truy cập: 43059953

Đang online: 11208

Ngày hôm qua: 19721

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ