Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức
13/03/2014 13:13 - Xem: 2829

Thông báo tuyển dụng cán bộ hợp đồng giảng dạy - Khoa KHCB

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Số ....../TTr-KHCB

(Về việc thông báo tuyển dụng hợp đồng tạo nguồn và hợp đồng giảng dạy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày    tháng    năm 2014

 

Kính gửi:   

- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM

- PHÒNG  HÀNH CHÍNH-TỔ CHỨC

Thực hiện đề án vị trí việc làm của Trường và tiêu chuẩn tuyển cán bộ hợp đồng tạo nguồn, cán bộ hợp đồng giảng dạy và nhu cầu thực tế tại Khoa, khoa KHCB đề nghị như sau:

Về số lượng tuyển dụng: 15 cán bộ giảng dạy (trong đó Toán: 04; Hóa: 04; Sinh: 01; Tiếng Việt: 01; Xã hội học: 01; Lý luận chính trị: 04).

Chuyên ngành tuyển dụng (theo thứ tự ưu tiên):

- Toán: Thạc sĩ chuyên ngành Xác suất thống kê, Toán ứng dụng, Giải tích, Đại số.

- Hóa: Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích, Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ.

- Sinh: Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền học;

- Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học; Văn học Việt Nam;

- Xã hội học: Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học.

- Lý luận chính trị: Thạc sĩ chuyên ngành Triết học; Kinh tế chính chị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng CSVN.

- Về tiêu chuẩn: theo tiêu chuẩn chung của Trường (nếu là cử nhân thì có bằng giỏi trở lên, nếu đã có bằng thạc sĩ trở lên thì bằng ĐH hệ chính quy từ khá trở lên, tiếng Anh và Tin học đáp ứng chuẩn của Trường), ưu tiên Nam và những người đang học nghiên cứu sinh.  


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu VP Khoa.

KHOA KHCB

TRƯỞNG KHOA TS. Nguyễn Thị Dung

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 3148
Hôm nay 8957
Hôm qua 11794
Tuần này 33936
Tuần trước 96590
Tháng này 3168068
Tháng trước 3494688
Tất cả 39882502

Lượt truy cập: 39882502

Đang online: 3148

Ngày hôm qua: 11794

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ