Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
1Tuyển sinh 2019 - 3
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Đào tạo chính quy
16/03/2013 09:49 - Xem: 2440

Điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp đối với khóa 41 hệ đào tạo chính quy

Hiệu trưởng đã có thông báo về điều kiện để sinh viên khóa 41 hệ đào tạo chính quy được đi thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 1040/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
   

        Thái Nguyên, ngày 08 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

đối với khóa 41 hệ đào tạo chính quy

 

          Căn cứ Điều 24 trong "Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-ĐHTN, ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

           Căn cứ "Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-ĐT, ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm;

          Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Thường vụ đảng ủy và Ban Giám hiệu ngày 06 tháng 11 năm 2012 về vấn đề điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp cho khóa 41 hệ đào tạo chính quy.

          Phòng Đào tạo thông báo:

          1. Điều kiện để sinh viên khóa 41 hệ đào tạo chính quy được đi thực tập tốt nghiệp cuối khóa: đến thời điểm xét không được nợ quá 21 tín chỉ trong chương trình đào tạo (bao gồm cả 10 TC thực tập tốt nghiệp).

          2. Điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp: đã tích lũy đủ số tín chỉ (không có điểm F) theo quy định của chương trình đào tạo (bao gồm đã hoàn thành chương trình học GDTC và GDQP).

          Sinh viên nếu còn nợ điểm cần đăng ký học theo thời khóa biểu các lớp trong các học kỳ chính thức của nhà trường (HK1, HK2, HK3).  Riêng trong thời gian thực tập tốt nghiệp, nếu sinh viên muốn học lại phải có đơn và được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn đề tài.

          Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp triển khai thực hiện, các khoa thông báo để sinh viên khóa 41 biết và nộp đơn đăng ký học theo thời gian đã thông báo.

Nơi nhận:                                                                                       T/L. HIỆU TRƯỞNG

          - Ban Giám hiệu (B/cáo)                                               Trưởng phòng Đào tạo

          - Các đơn vị (T/hiện)                                                                  (đã ký)

          - Lưu ĐT, HC-TV    

 

                                                                                                   PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - 2
Đang online 1537
Hôm nay 17192
Hôm qua 23785
Tuần này 59929
Tuần trước 116974
Tháng này 2901459
Tháng trước 3135384
Tất cả 34713924

Lượt truy cập: 34714081

Đang online: 1673

Ngày hôm qua: 23785

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ