Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
1Tuyển sinh 2019 - 3
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu Bộ môn Kinh tế chung
10/03/2018 10:42 - Xem: 1092

Giới thiệu: Bộ môn Kinh tế chung - Department of Economics

Bài viết giới thiệu về bộ môn Kinh tế chung của khoa Kinh tế và PTNT. Là bộ môn mới được thành lập năm 2016 trên cơ sở tái cấu trúc và thành lập mới một số bộ môn để phù hợp với tình hình mới và nhu cầu đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ của khoa do Nhà trường giao.

a. Bộ môn: Kinh tế chung

b. Nhân sự bộ môn:

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Học phần giảng dạy

Mysite

1

Nguyễn Thị Yến

Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

- Lịch sử học thuyết kinh tế

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế phát triển

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthyen

 

2

Bùi Thị Thanh Tâm

Tiến sĩ

P.Trưởng bộ môn

 • Nguyên lý Thống kê
 • Thống kê nông nghiệp

http://mysite.tuaf.edu.vn/buithithanhtam

 

3

Vũ Thị Hải Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

 • Nguyên lý kế toán
 • Kế toán Doanh nghiệp

http://mysite.tuaf.edu.vn/vuthihaianh

 

4

Đoàn Thị Mai

Thạc sỹ

Giảng viên

 • Kinh tế vi mô
 • Thống kê nông nghiệp

http://mysite.tuaf.edu.vn/doanthimai

5

Chu Thị Hà

Thạc sỹ

Giảng viên

 • Nguyên lý kế toán
 • Kế toán doanh nghiệp

 

6

Hồ Lương Xinh

Thạc sĩ

Giảng viên

 • Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

http://mysite.tuaf.edu.vn/holuongxinh

7

Trần Lệ Thị Bích Hồng

Thạc sỹ

Giảng viên

 • Nguyên lý kế toán
 • Kế toán doanh nghiệp

http://mysite.tuaf.edu.vn/tranlethibichhong

8

Phạm Thị Thanh Nga

Thạc sỹ

Giảng viên

Đang đi học nước ngoài

 

d. Các học phần giảng dạy

STT

Tên môn học

1

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Kinh tế Vi mô 1

3

Kinh tế Vĩ mô 1

4

Nguyên lý thống kê

5

Thống kê nông nghiệp

6

Thống kê kinh tế xã hội

7

Kinh tế vi mô 2

8

Kinh tế vĩ mô 2

9

Nguyên lý kế toán

10

Kế toán doanh nghiệp

11

Rèn nghề 4: Hoạch toán kế toán bằng phần mềm kế toán máy

c. Đề tài, dự án, hoạt động chuyển giao KHCN nổi bật

            Chương trình tập huấn nông thôn mới cho các cán bộ và hộ nông dân.

Thái Nguyên, ngày 5tháng 3 năm 2018

Người tổng hợp

 

 

Bùi Thị Thanh Tâm

Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - 2
Đang online 3095
Hôm nay 3862
Hôm qua 16899
Tuần này 20761
Tuần trước 126345
Tháng này 3004296
Tháng trước 3024524
Tất cả 34322398

Lượt truy cập: 34322466

Đang online: 3146

Ngày hôm qua: 16899

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ