Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
1Tuyển sinh 2019 - 3
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu chung
20/05/2013 17:56 - Xem: 4450

Giới thiệu về Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn có tiền thân là Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, được thành lập năm 2005. Đến năm 2009, Khoa chính thức được đổi tên thành Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn sau khi Đại học Thái Nguyên điều chuyển nhiệm vụ đào tạo ngành Kinh tế Nông nghiệp từ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Trường Đại học Nông Lâm.

1. Lịch sử phát triển:  

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn (Faculty of Economics and Rural Development - FERD), tiền thân là khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn, được thành lập năm 2005. Đến năm 2009, để đáp ứng nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới, Khoa chính thức đổi tên thành Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn sau khi Đại học Thái Nguyên điều chuyển nhiệm vụ đào tạo ngành Kinh tế Nông nghiệp từ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Trường Đại học Nông Lâm.

2. Sứ mệnh:

Sứ mệnh của khoa là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn và khuyến nông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

3. Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 

Về cơ cấu tổ chức: Ban chủ nhiệm khoa hiện nay gồm TS. Bùi Đình Hòa - trưởng khoa; PGS. TS Dương Văn Sơn - Phó trưởng khoa phụ trách đào tạo; ThS Cù Ngọc Bắc - phó trưởng khoa phụ trách công tác học sinh sinh viên. Khoa KT&PTNT gồm có 04 bộ môn: Bộ môn Kinh tế nông nghiệp (do TS. Bùi Đình Hòa làm trưởng bộ môn); Bộ môn Phát triển nông thôn (do PGS.TS Đinh Ngọc Lan làm trưởng bộ môn); Bộ môn Khuyến nông (do PGS. TS Dương Văn Sơn làm trưởng bộ môn) và Bộ môn Công nghiệp nông thôn (do ThS. Cù Ngọc Bắc làm trưởng bộ môn).

Tập thể cán bộ giảng viên khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Khoa có 39 cán bộ và giảng viên. Trong đó có 02 PGS; 04 TS; và 33 ThS.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

TS. Bùi Đình Hòa

Trưởng khoa

0983.640.108

bdhoa1955[at]gmail.com

2

PGS. TS Dương Văn Sơn

Phó trưởng khoa

0912.349.765

duongvanson60[at]gmail.com

3

ThS. Cù Ngọc Bắc

Phó trưởng khoa

0983.758.762

bac.kn.ptnt[at]gmail.com

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

TT

Họ và tên

Học vị

Lĩnh vực nghiên cứu

SĐT

E-mail

1

Bùi Đình Hòa

Tiến sĩ

Kinh tế

 

 

2

Dương Văn Sơn

Tiến sĩ

Trồng trọt, KN

 

 

3

Đinh Ngọc Lan

Tiến sĩ

Kinh tế, PTNT

 

 

4

Kiều Thu Hương

Tiến sĩ

Khuyến nông, PTNT

 

 

5

Nguyễn Hữu Giang

NCS

Khuyến nông, PTNT

 

 

6

Nguyễn Văn Tâm

NCS

Trồng trọt, PTNT

 

 

7

Đỗ Xuân Luận

NCS

PTNT

 

 

8

Dương Hoài An

NCS

Kinh tế

 

 

9

Đỗ Hoàng Sơn

NCS

Kinh tế

 

 

10

Bùi Thị Thanh Tâm

NCS

Kinh tế

 

 

11

Hồ Lương Xinh

NCS

Kinh tế

 

 

12

Phạm Thanh Nga

NCS

Kinh tế

 

 

13

Nguyễn Hữu Thọ

NCS

Trồng trọt, KN

 

 

4. Chuyên ngành đào tạo

Hệ đại học:

1.     Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

2.     Chuyên ngành Phát triển nông thôn

3.     Chuyên ngành Khuyến nông

Hệ sau đại học:

1.     Thạc sỹ chuyên ngành Phát triển nông thôn

2.     Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

5. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Khoa Kinh tế và PTNT đã triển khai thành công nhiều đề tài NCKH trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, khuyến nông và đặc biệt là phát triển nông thôn. Từ năm 2014, Khoa được giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Dự án giáo dục đại học với Hà Lan được tài trợ bởi chính phủ Hà Lan (pha 2). Đây là cơ hội rất lớn để Khoa nâng cao chất lượng đào tạo.

6. Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu

Khoa có quan hệ hợp tác, nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước với mục đích chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trên các lĩnh vực khuyến nông, phát triển nông thôn và kinh tế cho các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm nâng cao uy tín trong khu vực và cả nước.

Khoa có quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tế như Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Trung tâm nông nghiệp nhiệt đợi quốc tế (CIAT), Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV)...trong việc phối hợp thực hiện một số dự án về nông lâm ngư nghiệp, phát triển nông thôn, cải thiện sinh kế cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, các nhóm thiệt thòi và bị hạn chế bởi nguồn lực. Các dự án trên được thực hiện chủ yếu tại khu vực Trung du miền núi phía bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

7. Địa chỉ liên hệ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Trường Đại học Nông Lâm

ĐT: 0280.3.759.761      Fax: 0280.3.852.921    

Email: khoaktptnt.nl[at]gmail.com


 


 

FACULTY OF ECONOMICS AND RURAL DEVELOPMENT

1.     BRIEF HISTORY

The Faculty of Economics and Rural Development (FERD), one of 8 faculties of the Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF), was founded in 2005 with the former name as the faculty of Agricultural Extension and Rural Development. Since establishment, the faculty has extended dominantly and become one of the leading institutions in education, research and technology transfer in the field of extension, agribusiness and rural development for the Northern region of Vietnam.

2.     MISSION

1.     To educate high quality human resource in the field of agricultural economic, rural development and extension for the Northern mountainous region of Vietnam

2.     To conduct research and technonoly transfer in order to improve the livelihoods and social welfare for the people in the Northern mountainous region of Vietnam.

3.     ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The faculty has recruited 39 lecturers and staffs, including 02 professor and associate professors; 04 Doctors and 33 Masters.

DEAN BOARD:

No.

Name in full

Position

Telephone

E-mail

1

Dr. Bui Dinh Hoa

Dean

0983.640.108

bdhoa1955[at]gmail.com

2

Asst. Prof. Duong Van Son

Deputy Dean

0912.349.765

duongvanson60[at]gmail.com

3

MsC. Cu Ngoc Bac

Deputy Dean

0983.758.762

bac.kn.ptnt[at]gmail.com

LIST OF RESEARCHERS

No.

Name in full

Degree

Field of expertise

E-mail

1

Bui Dinh Hoa

Doctor

Economics

 

2

Duong Van Son

Doctor

Crop Science

 

3

Dinh Ngoc Lan

Doctor

Economics

 

4

Kieu Thu Huong

Doctor

Rural Development

 

5

Duong Hoai An

PhD student

Economics

 

6

Do Xuan Luan

PhD student

Economics

 

7

Nguyen Van Tam

PhD student

Rural Development

 

8

Nguyen Huu Giang

PhD student

Economics

 

9

Pham Thi Thanh Nga

PhD student

Economics

 

10

Bui Thi Thanh Tam

PhD student

Economics

 

11

Ho Luong Xinh

PhD student

Economics

 

12

Nguyen Huu Tho

PhD student

Crop Science

 

13

Do Hoang Son

PhD student

Economics

 

4.     ACADEMIC PROGRAMS:

Undergraduate Programs:

1.     Agricultural Economics

2.     Rural Development

3.     Agricultural Extension

Graduate Program: Master program of Rural Development (since 2011); Master program of Agricultural Economics

5. SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER

Many research and projects have been conducted and comencemed succesfully with the main focus on sustainable agriculture, rural livelihood and extension services. Since 2014, the faculty has been selected to implement the profession oriented higher education project, which has funded by the Dutch government (phase 2). This is considered as a good opportunity for the faculty itself to enhance its educational quality.

6. COLLABORATION IN EDUCATION AND RESEARCH

 

The FERD has established and strengthened partnership with various international institutions and research centers worldwide such as the German Academic Exchange Service (DAAD), the International Center for Tropical Agriculture (CIAT), the SNV Netherlands Development Organisation, etc…in collaborating activities in the field of agroforestry, agricultural extension, rural development, and livelihood improvement for ethnic minority groups. The range of those interventions covers mainly in mountainous region, the Northern West and North Central area of Vietnam.

7. CONTACT ADDRESS

Faculty of Economics and Rural Development
Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
Group 10, Thinh Dan Ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province.
Tel: 0280.3759.761       Fax: 0280.3852.921
E-mail: khoaktptnt.nl[at]gmail.com

 

Updated by: FERD on 11 March 2015

Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - 2
Đang online 869
Hôm nay 10192
Hôm qua 11080
Tuần này 10192
Tuần trước 87556
Tháng này 2802605
Tháng trước 3272477
Tất cả 32711910

Lượt truy cập: 32711913

Đang online: 872

Ngày hôm qua: 11080

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ