Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Văn bản liên quan
23/08/2015 09:21 - Xem: 2156

Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm

Mẫu phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm của Phòng Đào tạo

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Mẫu số 1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------------

PHIẾU YÊU CẦU CHỈNH SỬA ĐIỂM

 Học kỳ..........năm học: 20     - 20    

 

Kính gửi:        Ban chủ nhiệm khoa..................................................

 

Tôi tên là: ....................................... ...Sinh ngày:..........................MSSV: .......................................

Lớp …………...……Khoa........................................Ngành:............................................................

Số điện thoại liên lạc: ........................................................................................................................

Đề nghị được chỉnh sửa điểm các môn học sau:        

       Điểm đánh giá quá trình                                 Điểm thi kết thúc học phần

TT

Tên môn học

Lớp học phần

Điểm sai

Điểm đúng

CC

GK

Thi

CC

GK

Thi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý do (nêu cụ thể):……………………………………………………………………..................

...................................................................................................................................................

 

Số phiếu:..........................................................

Ngày nhận:......................................................

Người nhận:.....................................................

 

----------------------------------------------------------

Thái Nguyên, Ngày ..... tháng ..... năm 20

SINH VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

--------------------------

----------------------------------------------------------

Ý kiến của khoa

Sau khi kiểm tra, đối chiếu với bảng điểm gốc, Khoa ……...................…. trả lời như sau:

Thắc mắc điểm của sinh viên.........................................là: Đúng   ¨                      Sai   ¨

Lý do: ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 (Kèm theo minh chứng sửa chữa để nộp về phòng Đào tạo)

Kết quả xử lý sửa chữa:

TT

Tên môn học

Ngày thi

Điểm sai

Điểm đúng

CC

GK

Thi

CC

GK

Thi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ngày thực hiện: ......../……./20……

Giảng viên lớp học phần

Bộ môn

BCN khoa

 

 

 

Phòng Đào tạo

 

TẢI MẪU YÊU CẦU SỬA ĐIỂM TẠI ĐÂY

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 387
Hôm nay 18495
Hôm qua 19408
Tuần này 114812
Tuần trước 131657
Tháng này 3621663
Tháng trước 3121701
Tất cả 43042241

Lượt truy cập: 43042320

Đang online: 434

Ngày hôm qua: 19408

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ