Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Văn bản liên quan
11/12/2012 14:03 - Xem: 1322

QUY ĐỊNH CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HỆ CHÍNH QUY

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

 
 
 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                

QUY ĐỊNH CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành theo Quyết định số 809 /QĐ-ĐHTN  ngày 03/8/2012

của Giám đốc Đại  học Thái Nguyên)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; nội dung công tác học sinh, sinh viên; hệ thống tổ chức quản lý; công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm, công tác đánh giá kết quả rèn luyện; thi đua, khen thưởng và kỷ luật, công tác quản lý thông tin và công tác cựu sinh viên.

2. Quy định này áp dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tập, nghiên cứu và rèn luyện ở Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Mục đích của công tác HSSV

Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm của Đại học Thái Nguyên, bao gồm công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, phục vụ, tư vấn, giúp đỡ HSSV trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt tại Đại học Thái Nguyên nhằm đạt được các mục đích sau:

1. Góp phần phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của HSSV; giúp HSSV phát triển toàn diện, có đạo đức, có sức khoẻ, thẩm mỹ, tri thức khoa học, công nghệ, kiến thức văn hóa - xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, năng động và sáng tạo, có tính kỷ luật, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất, năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt về tinh thần, vật chất và cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên.

3. Phát triển, khai thác các nguồn lực và tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ cựu sinh viên để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển Đại học Thái Nguyên cũng như các đơn vị thành viên.

4. Xây dựng lòng tự hào về truyền thống, uy tín của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên trong mỗi HSSV.

Điều 3. Yêu cầu của công tác HSSV

1. HSSV là nhân vật trung tâm, được bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại Đại học Thái Nguyên.

2. Công tác HSSV phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên.

3. Công tác HSSV phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong các khâu có liên quan đến HSSV trong học tập, rèn luyện nhân cách, tổ chức đời sống và hoạt động xã hội.

4. Công tác quản lý HSSV phải đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất, liên thông, liên kết trong toàn Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết xem tại đây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 8136
Hôm nay 8976
Hôm qua 13185
Tuần này 22161
Tuần trước 96590
Tháng này 3156293
Tháng trước 3494688
Tất cả 39870727

Lượt truy cập: 39870727

Đang online: 8136

Ngày hôm qua: 13185

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ